Διά ηλεκτροβάνες ή ηλεκτροβαλβίδες νερού διά το αυτόματο πότισμα κήπου και την άρδευση κήπου, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γράφει διαρκώς στα άρθρα κήπου και ενημερώνει κατ' επανάληψη τις φίλες και τους φίλους της για την_Ηλεκτροβαλβίδες νερού RAIN BIRD 100 DVF male. ανάγκη να δίδεται ιδιαιτέρα προσοχή στα αρδευτικά δίκτυα για το αυτόματο πότισμα κήπου. Με βάση τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες δεν θα ήταν καθόλου σωστή ενέργεια το να αποφασίσει κάποιος να διαμορφώσει ένα χώρο πρασίνου ή να αποκτήσει ένα νέο κήπο χωρίς την υποστήριξη την οποία παρέχει το αυτόματο πότισμα. Βεβαίως, η κατασκευή ενός τέτοιου δικτύου, ανεξαρτήτως των αναγκών τις οποίες θα ικανοποιεί, απαιτεί τη χρήση ορισμένων απολύτως απαραίτητων εξαρτημάτων. Οι ηλεκτροβάνες ή ηλεκτροβαλβίδες νερού αποτελούν νευραλγικό κομμάτι κάθε δικτύου για το αυτόματο πότισμα κήπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ποικίλουν αναλόγως της εργασίας την οποία πρόκειται να προσφέρουν. Είναι ευνόητο το ότι σαν μηχανισμοί υφίστανται διαρκώς καταπόνηση τόσο κατά τη φάση λειτουργίας τους, όσο και όταν διαδραματίζουν το ρόλο του διακόπτη παροχής ύδατος. Είναι συνεχώς εκτεθειμένες στις επιδράσεις του περιβάλλοντος χώρου και οποιαδήποτε δυσλειτουργία τους μπορεί να αποβεί έως μοιραία για την επιβίωση των καλλωπιστικών φυτών που διακοσμούν τον κήπο μας. Για αυτό, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε κάποια απλά πράγματα γύρω από αυτές, αφού στην ουσία διαχειρίζονται την προσφορά στα φυτά του σημαντικότερου αγαθού, δηλαδή του νερού κατά την άρδευση.

Προκειμένου να βοηθήσουμε στην οπτική παρατήρηση μίας ηλεκτροβαλβίδας, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες_Τμήματα από ηλεκτροβαλβίδες ή valves. του παρόντος κειμένου από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, μία υποδειγματική αρσενική ηλεκτροβαλβίδα RAIN BIRD της σειράς 100-DVF η οποία αξιοποιείται για εκπαίδευση και ανήκει στο εκπαιδευτικό υλικό της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Για τις συγκεκριμένες ηλεκτροβαλβίδες της κηποτεχνικής αγοράς και ιδίως τις θηλυκές 100-DVF, δεν θα διστάζαμε να υποστηρίξουμε το ότι είναι πιθανώς οι κορυφαίες από άποψη ποιότητος και αξιοπιστίας, με βάση την πρακτική εμπειρία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από τις εργολαβίες της οι οποίες αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση κήπων. Έτσι, λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, μία σύγχρονη απλή ηλεκτροβαλβίδα για το αρδευτικό δίκτυο, που εξασφαλίζει το αυτόματο πότισμα κήπου, αποτελείται στην ουσία από τέσσαρα βασικά τμήματα. Αυτά είναι: α΄) Το σύστημα του πηνίου, β΄) Το σύστημα του διαφράγματος, γ΄) Το σύστημα του θαλάμου και, δ΄) Το σύστημα με τους προαιρετικούς επιπρόσθετους διακόπτες οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο της κάθε ηλεκτροβαλβίδας.

Το σύστημα του πηνίου είναι αυτό το οποίο ενεργοποιείται από τον προγραμματιστή προκειμένου να ασφαλίσει ή να_Το πηνίο από ηλεκτροβαλβίδες ή valves. απασφαλίσει την κάθε ηλεκτροβαλβίδα. Η λειτουργία του βασίζεται σε απλούς φυσικούς νόμους του ηλεκτρισμού, αλλά δεν είναι καθόλου απλό να κατασκευαστεί ένα μακροχρονίως αξιόπιστο και ανθεκτικό πηνίο, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στο χρόνο, στις καταπονήσεις και τις φυσικές φθορές. Τα πηνία συχνά αποδεικνύονται ότι είναι η αχίλλειος πτέρνα για τις ηλεκτροβάνες. Η ποιότητα της κατασκευής τους χαρακτηρίζει καίρια την ποιότητα και αξιοπιστία αυτών των εξαρτημάτων. Έχει τεράστια σημασία το σύστημα του πηνίου να είναι ένα συμπαγές τμήμα με πολύ καλή στεγανότητα και δυνατότητα φιλτραρίσματος του νερού. Τα διάφορα πηνία τα οποία υποστηρίζουν τις ηλεκτροβαλβίδες, που χρησιμοποιούμε στους ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους, συνήθως λειτουργούν σε τάση είκοσι τεσσάρων ή δώδεκα Volts αναλόγως του τύπου της εγκαταστάσεως που έχουμε επιλέξει. Πρέπει να διευκρινίσουμε το ότι οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτροβαλβίδες μπορούν να ενεργοποιηθούν και χειροκίνητα με μερική στροφή των πηνίων τους ή με μηχανισμούς οι οποίοι μετακινούν το εσωτερικό στέλεχος των πηνίων. Αυτό το στέλεχος έχει την ικανότητα να μετακινείται κατακορύφως προς τα επάνω ή να πέφτει προς τα κάτω στην αρχική του θέση, αναλόγως του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το πηνίο. Η μετακίνηση του στελέχους κλείνει ή ανοίγει μία συγκεκριμένη οπή στην ηλεκτροβαλβίδα με σκοπό να επηρεάσει τη διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές του διαφράγματος.

Το σύστημα του διαφράγματος βρίσκεται στην καρδιά του μηχανισμού της ηλεκτροβαλβίδας. Στην ουσία λειτουργεί σαν_Διάφραγμα από ηλεκτροβαλβίδες ή valves. διαχωριστικό μέσο ανάμεσα σε δύο θαλάμους της ηλεκτροβάνας και επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ροής του νερού με βάση την κατάσταση λειτουργίας του πηνίου. Όλη η διαδικασία η οποία ενεργοποιεί ή διακόπτει τη ροή ύδατος οφείλεται στη δυνατότητα που παρέχεται στο νερό να ρέει μέσα από μικρής διαμέτρου οπές οι οποίες βρίσκονται στο διάφραγμα και τα υπόλοιπα τμήματα της βαλβίδας. Για αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν στρατηγικώς τοποθετημένα φίλτρα μέσα στα τμήματα από τις ηλεκτροβαλβίδες προκειμένου να μην επιτρέπουν σε διάφορα φερτά υλικά, όπως είναι για παράδειγμα τα πετραδάκια, να φράσσουν αυτές τις οπές. Επιπροσθέτως, στο μέσο του διαφράγματος μπορεί να βρίσκεται ένα ανοξείδωτο ελατήριο το οποίο διατηρείται στη θέση του αντισταθμίζοντας τις εσωτερικές πιέσεις από την παρουσία του νερού. Εάν θελήσει κάποιος να ενεργοποιήσει πρόσθετες λειτουργίες τις οποίες προσφέρουν οι ηλεκτροβάνες χάρις εις τους διακόπτες τους, τότε ο ρόλος του ελατηρίου είναι να επηρεάζει την πίεση επάνω στο διάφραγμα για να μεταβληθεί η τελική ροή νερού με βάση τη ρύθμιση των διακοπτών

Το σύστημα του θαλάμου στην ουσία είναι μία αίθουσα η οποία διαχωρίζεται σε άνω και κάτω τμήμα με την παρέμβαση_Άνω τμήμα θαλάμου από ηλεκτροβαλβίδες ή valves. του διαφράγματος. Μέσα από αυτήν την αίθουσα και από οπές που υπάρχουν, διέρχεται νερό το οποίο ασκεί πίεση στις πλευρές του διαφράγματος. Κάθε πλευρά χρειάζεται να δέχεται συγκεκριμένη πίεση, που έχει προσδιορισθεί από την κατασκευάστρια βιομηχανία, προκειμένου η ηλεκτροβαλβίδα να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη ροή νερού στο αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου. Η τιμή αυτών των πιέσεων επηρεάζεται τεχνητά από το πηνίο το οποίο επιτρέπει ή όχι σε συγκεκριμένες οπές να δέχονται δέσμες νερού. Αναλόγως της διαφοράς πιέσεως στις πλευρές δίδεται η δυνατότητα στις ηλεκτροβαλβίδες να ασφαλίζουν ή να απασφαλίζουν το δίκτυο. Επιπροσθέτως, το σύστημα του θαλάμου λόγω του μεγαλύτερου όγκου του, διαδραματίζει το ρόλο του μέσου που περιλαμβάνει και συγκρατεί χρήσιμα εξαρτήματα της κάθε ηλεκτροβαλβίδας. Καλό θα ήταν να αναφέρουμε το ότι τα δύο τμήματα της αίθουσας του συστήματος του θαλάμου όχι απλώς διαχωρίζονται από το διάφραγμα, αλλά στεγανοποιούνται από αυτό. Για αυτό, εάν παρατηρήσει κάποιος τις ηλεκτροβαλβίδες από τα πλαϊνά τμήματα θα δει το πλαστικό τμήμα του διαφράγματος να προεξέχει από το περίβλημά τους. Αυτό δεν είναι πάντοτε χρήσιμο για την ικανότητα που έχουν οι ηλεκτροβάνες να αντέχουν στο χρόνο, διότι το πλαστικό διάφραγμα μπορεί να φθείρεται πιο γρήγορα σε αυτά τα εξωτερικά και απροστάτευτα τμήματα, ειδικώς εάν οι ηλεκτροβαλβίδες παραμένουν για πολύ καιρό σε αχρησία και το διάφραγμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Τέλος, το σύστημα με τους προαιρετικούς επιπρόσθετους διακόπτες, που συνεπικουρούν το έργο της κάθε_Διακόπτες από ηλεκτροβαλβίδες ή valves. ηλεκτροβαλβίδας, είναι μηχανισμοί οι οποίοι προσφέρουν επιπλέον διευκολύνσεις στο χειρισμό της γενικότερης ροής του νερού ή στο χειρισμό της ίδιας της ηλεκτροβαλβίδας. Οι συνηθέστεροι εξ αυτών είναι ο διακόπτης εκτονώσεως και ο διακόπτης ελέγχου ροής. Ο διακόπτης εκτονώσεως προσφέρει τη δυνατότητα να εκκενώνονται οι ηλεκτροβαλβίδες, αλλά και οι σωλήνες από αέρα ή νερό. Από την άλλη μεριά, ο διακόπτης ελέγχου ροής είναι ένας πολύ χρήσιμος πρόσθετος μηχανισμός, ιδίως όταν θέλουμε να διαμορφώνουμε κατά το δοκούν τη λειτουργική πίεση και παροχή ύδατος των διαφόρων ανεξάρτητων ζωνών ή στάσεων στο αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου δικτύου. Διευκρινίζεται, όμως, το ότι οι ρυθμίσεις αυτών των μηχανισμών χρειάζεται να γίνονται με μεγάλη προσοχή διαφορετικά μπορεί να μην αποδίδουν οι ηλεκτροβαλβίδες ή ακόμα δεν αποκλείεται να υποστούν ζημία από ακατάλληλες ρυθμίσεις και υπερβολικό βίδωμα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ηλεκτροβάνες και Ηλεκτροβαλβίδες Νερού

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.