Διά ανανέωση γκαζόν, περιποίηση χλοοτάπητα ή φροντίδα γκαζόν, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει τη γνώμη, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές φίλες ή αρκετούς φίλους της ανά την Ελλάδα και εκτός_Πολύ όμορφο γκαζόν σε κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. αυτής, ότι σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο δύσκολα θα μπορέσει η κηποτεχνία να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την ομορφιά και τη χάρη οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα καλοδιατηρημένο καλλωπιστικό γκαζόν. Από την άλλη, όμως, όλοι οι σώφρονες ιδιοκτήτες χώρων πρασίνου ειδικώς στην Ελλάδα, γνωρίζουν το πόσο δύσκολη είναι η περιποίηση χλοοτάπητα, έτσι ώστε κάθε φροντίδα γκαζόν να συνεισφέρει στην κατά το δυνατόν καλύτερη συντήρηση γκαζόν. Οι κοπιαστικές και επαναλαμβανόμενες κηπουρικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται υποχρεωτικώς να διενεργούνται χάριν του γρασιδιού, καθώς και το συνακόλουθο υψηλότερο χρηματικό κόστος τους, μπορούν να απογοητεύσουν τις ποικιλόμορφες προσδοκίες ορισμένων ανθρώπων για την αισθητική του κήπου και να επιβαρύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους. Για αυτό, όταν εκδηλώνεται η επιθυμία για μία συγκεκριμένη διαμόρφωση κήπου ή την κατασκευή κήπων εν γένει, πρέπει αυτή να είναι προϊόν λογικής σκέψεως και σωστής επικοινωνίας με τον αρμόδιο εργολάβο ο οποίος έχει επιφορτισθεί με την ευθύνη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες. Δεν επιτρέπονται παρορμητικές δράσεις, διότι οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδος σε συνδυασμό με την προσπάθεια περιορισμού του κόστους για τη δημιουργία κήπων συντείνουν σε μία διαδικασία κηποποιίας η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται ερειδόμενη επί των πραγματικών αναγκών των μελλοντικών χρηστών αυτών των χώρων πρασίνου.

Πολλά μηνύματα τα οποία δέχεται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από τους ειλικρινείς φίλους της αποτελούν έκφραση της αγωνίας τους_Αυλακωτήρας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. γύρω από την υγιεινή και τη μελλοντική ευημερία της χλόης η οποία διακοσμεί τον κήπο τους. Ταυτοχρόνως, με μονότονο τρόπο εκφράζεται η παράκληση για να καταγράφει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στα άρθρα κήπου της διάφορα στάδια από τις δραστηριότητές της, ώστε να ενημερώνονται καταλλήλως όλοι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να διενεργούν αντίστοιχες κηπουρικές εργασίες. Κατ' αρχάς νοιώθουμε μεγάλη χαρά, αφού μετά από χρόνια της επίσημης παρουσίας μας στην ελληνική αγορά κηποτεχνίας πολλοί άνθρωποι θεωρούν πλέον ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αποτελεί πρότυπο μιμήσεως. Όμως, δεν πρέπει να λησμονείται το ότι είναι μία ιδιωτική επιχείρηση και δεν μπορεί να αποκαλύπτει δημοσίως όλες τις εξειδικευμένες ή εξεζητημένες λεπτομέρειες κατά τις εργασίες της, αφ' ενός διότι κάτι τέτοιο παραβιάζει τους όρους χρήσεως του ιστοτόπου της και αφ' ετέρου επειδή οι κηπουρικές εργασίες, που είναι συνδυασμός επιστημονικών γνώσεων και πρακτικής χειρωνακτικής προσπάθειας, χρειάζεται να υπακούουν σε κάποιους κανόνες ασφαλείας τους οποίους δεν είμαστε οι αρμόδιοι ή οι υπεύθυνοι για να δημοσιοποιούμε. Για αυτό με το παρόν κείμενο από τη δημοσιοποιημένη βάση_Κακό και χαλασμένο γκαζόν. δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα προσφερθούν προς το κοινό ορισμένα χρήσιμα και βασικά στοιχεία εργασιών γύρω από την ανανέωση ενός πολύ ταλαιπωρημένου γκαζόν το οποίο αναλάβαμε να αναζωογονήσουμε. Διασαφηνίζουμε το ότι οι εργασίες είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου κήπου, ενώ ο χλοοτάπητας έχει έκταση περί των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τμ) αποτελούμενος από καλαμοειδή φεστούκα Τόμαχωκ, δηλαδή Festuca arundinacea Tomahawk. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα γρασιδιού το οποίο στο παρελθόν υπέφερε από πύθιο σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο των βορειοανατολικών προαστίων της Αττικής με κακή κυκλοφορία αερίων μαζών, που εγκαταστάθηκε σε βαρύ, συνεκτικό και άγονο αργιλοπηλώδες έδαφος με συμπτώματα έντονης υδροφοβίας και βεβαρυμμένο εκ της προηγούμενης παρουσίας υπερήλικων δένδρων πεύκης. Με την παρούσα ευκαιρία επισημαίνεται το ότι οι φωτογραφίες δημοσιεύονται κατόπιν αδείας των ιδιοκτητών των χώρων από όπου ελήφθησαν, είναι ενδεικτικές των δραστηριοτήτων από διάφορες κηπουρικές εργασίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και όταν κρίθηκε σκόπιμο υπέστησαν ψηφιακή επεξεργασία για λόγους ασφαλείας με βάση τους όρους χρήσεως του ιστοτόπου.

Επειδή η ανανέωση γκαζόν δεν είναι μία από τις κηπουρικές εργασίες η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό_Ψεκασμός γκαζόν με μυκητοκτόνα. διάστημα, αλλά αντιθέτως, είναι μία δραστηριότης η οποία απαιτεί υπομονή και χρόνο, αρχικώς χρειάστηκε να λάβουμε υπ' όψιν κάποιες σημαντικές παραμέτρους φυτοπροστασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εξ άλλου το ιστορικό υγείας του γκαζόν ήταν βεβαρυμμένο λόγω της εκτεταμένης προσβολής από τη μυκητολογική ασθένεια του πυθίου. Βάσει των αναγκών των ιδιοκτητών του χώρου εξαναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε την ανανέωσή του τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου με τη χορήγηση μυκορριζιτικών και ριζοδιεγερτικών λιπαντικών σκευασμάτων προκειμένου να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αντοχή σε καταπονήσεις, χωρίς να προχωρήσουμε σε περαιτέρω δραστικά κουρέματα ή άλλες ενέργειες πέραν της συχνής επιτοπίου παρατηρήσεως. Την πρώτη εβδομάδα του_Προγραμματιστής για αυτόματο πότισμα RAIN BIRD. μηνός Μαρτίου έλαβε χώρα η προσεκτική εφαρμογή πολυδύναμων εγκεκριμένων μυκητοκτόνων λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αφού προηγουμένως είχε υποστεί το κατάλληλο κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή. Εξυπακούεται το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή των μυκητοκτόνων έπρεπε να μην επέμβουμε στο χλοοτάπητα. Μετά από ένα δεκαήμερο ξεκίνησε η διαδικασία περιορισμού κατά το δυνατό της υγρασίας στην επιφάνεια του γρασιδιού, όποτε για δέκα ημέρες, λόγω των εδαφοκλιματικών συνθηκών και της προηγούμενης ανομβρίας, διατηρήθηκε ανενεργό το αρδευτικό δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου το οποίο ευτυχώς λειτουργούσε φυσιολογικώς σε μεγάλο βαθμό με εξαίρεση τον ηλεκτρονικό προγραμματιστή ο οποίος αντικαταστάθηκε από αντίστοιχο της RAIN BIRD προσφέροντας τη δυνατότητα να σταματήσει το μέχρι πρότινος ακατάλληλο πότισμα με το λάστιχο. Αυτό το διάστημα καθαρίστηκαν τα ακροφύσια με τα φίλτρα των εκτοξευτήρων και αντικαταστάθηκαν οι ακατάλληλες συνδέσεις των καλωδίων στα πηνία των ηλεκτροβαλβίδων με ειδικούς στεγανούς ταχυσύνδεσμους. Σκοπός των προηγούμενων ενεργειών ήταν να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικής εκδηλώσεως μυκητολογικών προσβολών, αλλά και να γίνει πιο εύκολη στη διαχείρισή της η επιφάνεια του εδάφους και του γκαζόν από τα μηχανήματα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Προκειμένου να συνεχιστεί η ανανέωση γκαζόν χρειάστηκε να απομακρυνθούν τα περισσότερα φερτά υλικά από την_Φυσητήρας STIHL. επιφάνειά του, όπως είναι τα φύλλα, τα σπασμένα κλαδιά, οι πευκοβελόνες ή άλλοι ρύποι. Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος είναι με τη χρήση ισχυρών βενζινοκίνητων φυσητήρων και κοπτικών αναρροφητήρων, όπως είναι αυτοί της STIHL ή άλλων εγκεκριμένων σχετικών βιομηχανιών, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τσουγκράνα, παρ' όλο που το τσουγκράνισμα είναι μία μονότονος και χρονοβόρος κηπουρική εργασία. Αξίζει να σημειωθεί το ότι η διοχέτευση αέρος με το φυσητήρα σε χαμηλές στροφές λειτουργίας της μηχανής αποτελεί ένα ακόμα μέτρο το οποίο υποβοηθά, έστω και βραχυχρονίως, στην καλύτερη ανάπτυξη του γκαζόν με τη βελτίωση της ροής των αερίων μαζών ανάμεσα στα πυκνά φύλλα του. Αφού περισυλλέγησαν όλοι οι ρύποι έπρεπε να αρχίσουμε να περιορίζουμε το ύψος του γρασιδιού μέχρι να φθάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία για την_Κούρεμα γκαζόν με χλοοκοπτική μηχανή VIKING. αποβρύωση γκαζόν. Σε αρχικό στάδιο κουρέψαμε το χλοοτάπητα με μία χλοοκοπτική μηχανή VIKING από τα μηχανήματα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ώστε αυτός να μην υπερβαίνει τα πέντε εκατοστά (5 cm), όπου διατηρούσε ακόμα ακμαίο το φύλλωμά του, ενώ ταυτοχρόνως η αναρροφητική ισχύς της χλοοκοπτικής ολοκλήρωσε την συλλογή των περισσότερων επικίνδυνων ρύπων. Μετά την παρέλευση πέντε ημερών πάλι καθαρίστηκε ελαφρώς το γκαζόν και έλαβε χώρα το δεύτερο κούρεμα, ώστε το ύψος να μειωθεί στα τέσσαρα εκατοστά (4 cm). Αυτήν την φορά μετά την κοπή χορηγήθηκαν διά ψεκασμού ειδικά σκευάσματα για την υποβοήθηση των λειτουργιών αντιμετωπίσεως καταπονήσεων και την αξιοποίηση φυτοαλεξινών. Τέλος, κατόπιν αναμονής τεσσάρων ημερών κουρέψαμε τη χλόη κατά τρόπο ώστε το ύψος της να μην ξεπερνάει τα τρία εκατοστά, δηλαδή στα όρια της εκδοράς ή scalping. Τούτο σηματοδότησε την απαρχή της διαδικασίας για την αποβρύωση γκαζόν. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την επιφάνεια του εδάφους από ό, τι εμπόδιζε επί μακρόν την ικανότητα του γρασιδιού να θρέφεται, να αερίζεται από τα αέρια στρώματα, αλλά και να αρδεύεται επαρκώς. Δυστυχώς, η υδροφοβία του εδάφους, η υπερβολική άχρηστη οργανική ύλη και ο ανώμαλος φωτισμός εξ αιτίας των αναπτυγμένων περιφερειακών οριζοντιόκλαδων κυπαρίσσων Αριζόνος είχαν δημιουργήσει προβληματικές συνθήκες για τη φωτοσύνθεσή του, την ανάπτυξή του, αλλά και την αποστραγγιστική ικανότητα του εδάφους το οποίο δεν μπορούσε να απαλλαχθεί από τη στάσιμη υγρασία σε κάποια σημεία του αναπτύσσοντας τις χαρακτηριστικές πρασινίλες.

Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρήσαμε ότι το πιο κατάλληλο μηχάνημα για την αποβρύωση γκαζόν ήταν ο καθαρόαιμος_Αποβρυωτήρας STIHL. αποβρυωτήρας με τις περιστρεφόμενες μεταλλικές κτένες. Η κακή κατάσταση της υγείας του χλοοτάπητα δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε άλλου τύπου μηχανήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι γδάρτες ή scarifiers, διότι υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος να ζημιώσουμε περαιτέρω τα φυτά και να καταστρέψουμε οφέλιμα μεριστώματα. Ο εξειδικευμένος βενζινοκίνητος αποβρυωτής είναι το ιδανικό εργαλείο για τέτοιες κηπουρικές εργασίες, αφού τα αποτελέσματά του και η απόδοσή του είναι εκπληκτικά, αλλά η λειτουργία και χρήση του είναι ιδιαιτέρως κοπιαστικές, χρονοβόρες, ακόμα και επικίνδυνες για την προσωπική υγεία του χειριστή διότι πρέπει να το ελέγχει με τη μυϊκή δύναμή του επιβαρύνοντας κατά πολύ τις αρθρώσεις των χεριών, των ποδιών και φυσικά τη μέση του. Η δράση του αποβρυωτή έγινε με σταυρωτές διαδρομές μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το έμπειρο μάτι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διέκρινε την επάρκεια της αποδόσεως της εργασίας, δηλαδή την ικανοποιητική αφαίρεση των ποσοτήτων άχρηστων οργανικών υλικών ή thatch. Πρέπει να επισημάνουμε προς τις φίλες και τους φίλους μας το γεγονός ότι εάν τα άχρηστα υλικά είναι πολλά, ενδεχομένως να χρειάζεται τουλάχιστον άλλη μία δεύτερη επέμβαση για την αποβρύωση γκαζόν, αλλά αυτή δεν πρέπει να διεξάγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από την προηγούμενη φορά, αφού υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τραυματισθεί επικινδύνως το γρασίδι, αντί του να αποβρυωθεί. Βεβαίως, εάν η αποβρύωση γκαζόν η οποία στοχεύει στην ανανέωση γκαζόν έχει προγραμματισθεί να συνδυασθεί με συγκεκριμένες περαιτέρω κηπουρικές εργασίες, τότε ενδέχεται να μην διενεργηθούν επιπρόσθετες επεμβάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είχε προγραμματίσει διαδικασίες επιχωματώσεως, οπότε μετά την πρώτη αποβρύωση δεν ακολούθησε άλλη επανάληψή της.

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, οι εργασίες για την αποβρύωση χλοοτάπητα στο συγκεκριμένο κήπο συσσώρευσαν_Άχρηστη οργανική ύλη γκαζόν ή thatch. στην επιφάνεια του γκαζόν μεγάλες ποσότητες άχρηστων οργανικών υλικών ή thatch τις οποίες έπρεπε να συλλέξουμε και να απομακρύνουμε. Στους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους αυτή η διαδικασία γίνεται κατά κόρον με τη βοήθεια της παραδοσιακής τσουγκράνας. Με αυτήν την επίσης μονότονη και κοπιαστική εργασία συλλέγεται ο κύριος όγκος των υλικών και συγκεντρώνεται υπό της μορφής μικρών λοφίσκων σε διάφορες θέσεις μέσα στην έκταση του γρασιδιού προκειμένου να απομακρυνθεί μέσα σε κατάλληλους σάκους. Πριν τη συλλογή και αποκομιδή των λοφίσκων δεν πρέπει να γίνει χρήση κάποιου φυσητήρος. Μετά την αποκομιδή τους η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προτείνει να χρησιμοποιείται η χλοοκοπτική μηχανή και στο τέλος κάποιος φυσητήρας. Πραγματικά, στο συγκεκριμένο κήπο μετά την απομάκρυνση του thatch περάσαμε όλη την επιφάνεια του γκαζόν με τη χλοοκοπτική μηχανή, αφού ρυθμίσαμε τη ανάρτησή της στην υψηλότερη δυνατή θέση. Με αυτόν τον τρόπο το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να μην κούρευε το γκαζόν, αλλά οι περιστρεφόμενες λεπίδες δημιουργούσαν ένα ισχυρό αναρροφητικό ρεύμα το οποίο απορροφούσε πάρα πολλά από τα υπολείμματα που δεν είχε συγκεντρώσει η τσουγκράνα. Στο τέλος, χρησιμοποιήθηκε ξανά ο φυσητήρας ώστε να απομακρύνουμε από την επιφάνεια του εδάφους όσα περισσότερα υπολείμματα μπορούσαμε ακόμα.

Μετά την αποβρύωση γκαζόν ποτίσαμε ελαφρώς το χλοοτάπητα και προτιμήσαμε να πραγματοποιήσουμε μία προληπτική_Επιφανειακός αερισμός εδάφους γκαζόν. επέμβαση με φυτοπροστατευτικό ψεκασμό χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μυκητοκτόνα, οπότε για ένα πενθήμερο οι εργασίες σταμάτησαν. Αφού παρήλθε αυτό το χρονικό διάστημα, ακολούθησε ένας περιορισμένος αερισμός εδάφους. Αφ' ενός λόγω πάρα πολύ υψηλού κόστους, αλλά και αφ' ετέρου επειδή το έδαφος ήταν πολύ βαρύ υπήρχε σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω φθορών τόσο στο γκαζόν, όσο και στα μηχανήματα, αποφασίστηκε να μην εφαρμοστεί τακτική εκτεταμένου αερισμού εδάφους ώστε να χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα. Παρ' όλο που ένας τέτοιος κανονικός αερισμός εδάφους θα ήταν ιδανικός, τελικώς ο συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων παραγόντων και κυρίως αυτός που αφορούσε στο χρηματικό κόστος, μας εξανάγκασαν να περιοριστούμε σε μία επιφανειακή επέμβαση στο έδαφος με περιορισμένα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο επιδιώξαμε σε ένα τέτοιο γρασίδι ήταν να μπορέσουμε όσο ήταν δυνατό να προσεγγίσουμε περισσότερο το υπέδαφος της ριζόσφαιρας, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε κατά την επόμενη φάση να επιτύχουμε επιφανειακή επιχωμάτωση ή top dressing.

Αφού βεβαιωθήκαμε για το ότι ο χλοοτάπητας δεν έχει προσβληθεί από κάποιο επικίνδυνο φυτοπαθογόνο παράσιτο_Επιχωμάτωση, σπορά και επισπορά γκαζόν. προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο το οποίο ήταν ο συνδυασμός μερικών πολύ σημαντικών επεμβάσεών μας. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η ταυτόχρονη διαδικασία για την επιχωμάτωση γκαζόν ή top dressing, αλλά και η επισπορά ή σπορά γκαζόν με την παράλληλη διασπορά επιλεγμένων ενισχυτικών λιπαντικών σκευασμάτων. Η επιχωμάτωση έγινε με το προσεκτικό άπλωμα στην επιφάνεια του εδάφους ενός ψιλοθρυμματισμένου χωμάτινου μείγματος το οποίο έφτιαξε η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από τύρφη, εδαφοβελτιωτικά, μυκόρριζα και καθαρή ποταμίσια άμμο. Ο διασκορπισμός έγινε εν μέρει με τη βοήθεια ειδικού διανομέα, αλλά κυρίως με το χέρι. Δυστυχώς, με βάση τα υπάρχοντα ελληνικά κηποτεχνικά δεδομένα ή τις ανάγκες των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων ελληνικών κήπων, δεν είναι_Κυλινδρισμός γκαζόν. πάντοτε δυνατή η εκτεταμένη χρήση εξειδικευμένων χωματοδιανομέων, οπότε η επιχωμάτωση με το χέρι είναι κοπιαστική και σωματοφθόρος, ενώ χρειάζεται να διενεργείται μόνο από έμπειρο εργολάβο για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη καταστροφή του γκαζόν. Πρέπει να επισημάνουμε το ότι ένα μέρος του μείγματος δεν χορηγήθηκε διότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί κατά τη σπορά και επισπορά του χλοοτάπητα η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την ισοπέδωση του χώματος το οποίο απλώθηκε προηγουμένως στο έδαφος. Έτσι, λοιπόν, μετά το κυλίνδρισμα ακολούθησε η διαδικασία της σποράς και επισποράς. Κατά αυτήν η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απεφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα από πέντε διαφορετικούς σπόρους γκαζόν. Συγκεκριμένα, υπήρχαν οι σπόροι από δύο καλαμοειδείς φεστούκες με ενδοφυτικό εμβολιασμό, από πόα, από πολυετές λόλιουμ και από διχόντρα. Επειδή το παλαιό γκαζόν ήταν σε πάρα πολλές περιοχές του ακόμα και ολοσχερώς κατεστραμμένο, εξυπακούεται το ότι έπρεπε να διενεργήσουμε στην ουσία σπορά, αλλά όπως αντιλαμβάνεται η κάθε φίλη ή φίλος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, δεν είχαμε τη δυνατότητα να οργώσουμε προηγουμένως το έδαφος και να το εμπλουτίσουμε. Για αυτό χορηγήσαμε ειδικά σκευάσματα ενισχύσεως της ριζοβολίας και βλαστικότητος, ώστε σε συνδυασμό με τη μυκόρριζα να υποβοηθήσουν όσο ήταν δυνατόν τα φυτάρια. Μόλις διασκορπίστηκαν οι σπόροι με το σποροδιανομέα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, άρχισε η κάλυψή τους η οποία ολοκληρώθηκε με ένα ελαφρύ κυλίνδρισμα για να ισοπεδωθεί ο χώρος και εφαρμογή σκευάσματος για προστασία από τα μυρμήγκια.

Με την ολοκλήρωση της επισποράς και σποράς έλαβε χώρα η ενεργοποίηση του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο_Λίπανση γκαζόν με ειδικό λίπασμα αργής αποδέσμευσης. πότισμα κήπου, ώστε να διατηρείται νοτισμένο το έδαφος προς όφελος των σπόρων, ακόμα και αυτών της διχόντρας για την οποία υπολογίζαμε ότι θα υπήρχαν αρκετές απώλειες εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι σπόροι χρησιμοποιήθηκαν πρώιμα σε μία εποχή η οποία δεν ήταν η πιο κατάλληλη για να επιτευχθεί η φυτρωτικότητά τους. Με αυτήν τη νοοτροπία αφέθηκε το γρασίδι να ηρεμήσει για να πυκνώσει ξανά χάρις εις τους νέους σπόρους. Εν γνώση μας αποφύγαμε το κούρεμα γκαζόν για δεκαεπτά ημέρες, παρ' όλο που σε κάποια σημεία είχε ενδυναμωθεί αρκετά με αποτέλεσμα να επεκτείνεται αρκετά καθ' ύψος, αλλά έπρεπε να προστατευθούν οι σπόροι. Στο τέλος, όταν φύτρωσαν οι σπόροι ήταν χάρμα οφθαλμών το να τους παρατηρεί κάποιος από μακριά. Μόλις τα νέα φυτά από τους σπόρους μεγάλωσαν περίπου έως τα οκτώ εκατοστά (8 cm) έγινε η πρώτη κοπή, που συνδυάστηκε στη συνέχεια με τη λειτουργία του φυσητήρα για να μην μείνουν σκυμμένα επάνω στο έδαφος όλα εκείνα τα φυτάρια που είχαν πατηθεί από τις ρόδες της χλοοκοπτικής μηχανής και από τα πόδια μας. Μετά από σαράντα πέντε ημέρες προσφέρθηκε στο νέο γρασίδι η πρώτη αρκετά περιορισμένη δόση διαφυλλικών και κοκκωδών λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης ειδικώς κατασκευασμένων για τις ανάγκες του γκαζόν, ενώ το πότισμά του αναπροσαρμόστηκε με βάση τις ανάγκες των φυτών και τις συνθήκες θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, βεβαίως, μετά από όλα αυτά δεν εγκατέλειψε το συγκεκριμένο χώρο πρασίνου, αλλά συνέχισε να τον υποστηρίζει μέχρι το φθινόπωρο, αφού κάτι τέτοιο εμπίπτει στην τακτική παροχής υπηρεσιών της προς τους πελάτες της οι οποίοι επιχειρούν ανανέωση γκαζόν. Όπως αντιλαμβάνεται η κάθε φίλη και φίλος μας, τώρα πια έχουμε αναλάβει πλήρως και επί μονίμου βάσεως τη συντήρηση του συγκεκριμένου κήπου αποδεικνύοντας στην πράξη το ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο γκαζόν μέσα από τις στάκτες ενός άλλου. Επίσης, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει δημοσίως τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου χώρου οι οποίοι επέδειξαν απίστευτη υπομονή, χωρίς να παρενοχλούν με κανέναν τρόπο την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ώστε να αναβιώσει ο χλοοτάπητας ο οποίος είχε για αυτούς ιδιαιτέρα συναισθηματική αξία. Είναι παρήγορο το ότι υπάρχουν κάτοχοι χώρων πρασίνου οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν τους χώρους τους όταν αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα, αλλά με αυστηρό οικονομικό προγραμματισμό και σωφροσύνη προσπαθούν να αγωνιστούν μέχρι τέλους για να τους βελτιώσουν, χωρίς παρορμητισμούς ή υποκριτικές ανησυχίες.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Ανανέωση Γκαζόν και Περιποίηση Χλοοτάπητα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.