Διά θειάφι ή θείο και τα φυτοφάρμακα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Το θειάφι ή θείο (S) είναι ένα χημικό στοιχείο με χαρακτηριστική διαπεραστική οσμή, πιθανώς λίγο παραμελημένο στις_Διάφορες συσκευασίες και μορφές από θειάφι. κηπουρικές εργασίες κατά τη συντήρηση κήπων, αλλά εξαιρετικώς χρήσιμο στην πράξη. Υπό λελογισμένες ποσότητες ωφελεί την ανάπτυξη των φυτών και συμβάλλει στην καταπολέμηση διάφορων φυτοπαθογόνων καταστάσεων, όπως είναι για παράδειγμα η προσβολή από ωίδιο ή επίθεση από κάποια ακάρεα σαν τον τετράνυχο. Σε γενικές γραμμές, για τα φυτά το χημικό στοιχείο θείο είναι πολύ χρήσιμο ποικιλοτρόπως διότι: α΄) Συντελεί στη σύσταση ορισμένων απαραίτητων βιταμινών, β΄) Περιέχεται στους χλωροπλάστες διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στις βασικότερες φυτικές λειτουργίες, γ΄) Παρουσιάζεται σε ενζυματικές δράσεις και ρυθμιστές αναπτύξεως, δ΄) Αποτελεί θρεπτικό στοιχείο, και ε΄) Συμμετέχει στην πρωτεϊνοσύνθεση κατά την οποία παράγονται πρωτεΐνες οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχηματισμό και τη βελτίωση της νέας βλαστήσεως, αλλά και αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Στο έδαφος το θειάφι υφίσταται σαν θρεπτικό στοιχείο για την εξυπηρέτηση διατροφικών αναγκών των καλλωπιστικών φυτών χάρις εις τις διάφορες χημικές ενώσεις του. Απορροφάται από τις ρίζες έτσι ώστε να μεταφέρεται στα φύλλα για περαιτέρω επεξεργασία και μετατροπή σε θρεπτικές ουσίες. Επιπροσθέτως, το θείο λειτουργεί σαν ρυθμιστής της οξύτητος, δηλαδή του pH, ειδικώς στα προβληματικά ασβεστούχα εδάφη, αφού μπορεί να επιτυγχάνει τη μετατροπή τους σε πιο όξινες τιμές για να βελτιώσουν οι φυτικοί οργανισμοί τη δυνατότητα απορροφήσεως αναγκαίων ουσιών ή την παραγωγικότητά τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί προς τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το γεγονός ότι το θειάφι μπορεί να εκτελέσει χρέη εδαφοβελτιωτικού υλικού, αφού μπορεί και καθιστά το έδαφος πιο διαπερατό στον αέρα υποβοηθώντας την εύρυθμη λειτουργία του ριζικού συστήματος.

Όσον αφορά στα άτομα με έντονη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι το θειάφι είναι ένα φθηνό οικολογικό προϊόν και άριστο φυτοφάρμακο, αρκεί βεβαίως να χρησιμοποιείται σωστά. Είναι ίσως το ιδανικότερο όπλο μας για την προληπτική ή θεραπευτική αντιμετώπιση κατά κανόνα του ωιδίου σε πολλά φυτά των κήπων, όπως είναι η τριανταφυλλιά ή το αμπέλι. Δρα διά της επαφής και της απελευθερώσεως τοξικών ατμών για τα παράσιτα. Από τη μία μεριά ο ατμός έχει την ιδιότητα να καλύπτει σαν θανατηφόρο πέπλο το παράσιτο, ενώ από την άλλη το παραγόμενο υδρόθειο μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό των κυττάρων.

Στην αγορά γεωργικών προϊόντων, το θειάφι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φυτοπροστασία βρίσκεται ευρέως διαδεδομένο με τη μορφή σκόνης επιπάσεως για οποιοδήποτε θειαφιστήρι και σε μείγμα με άλλες ουσίες, όπως είναι εκείνη του χαλκού, δηλαδή ο θειοχαλκός. Επίσης, κυκλοφορεί υγρό σε μορφή βρέξιμου θείου το οποίο διαλύεται σε νερό μέσα σε ψεκαστήρα.

Πρέπει να διευκρινίσουμε το ότι προκειμένου να δράσει αποτελεσματικώς το θειάφι χρειάζεται ξηρό και θερμό περιβάλλον με σχετικώς υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή άνω των είκοσι βαθμών της κλίμακος Κελσίου. Όμως, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους είκοσι οκτώ βαθμούς της κλίμακος Κελσίου διότι τότε δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες καθιστούν τη δράση του θείου ιδιαιτέρως τοξική για τα φυτά, οπότε και μπορούν να εκδηλωθούν εγκαύματα ή σοβαρότερες βλάβες.

Τέλος, ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να δίδεται στην ανάμειξη του θείου με άλλα φυτοφάρμακα, αλλά και στην εφαρμογή του όταν έχει προηγηθεί χρήση άλλου σκευάσματος. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να χρησιμοποιείται με ιδιαιτέρα προσοχή σε ευαίσθητα φυτά, όπως είναι η βερικοκιά και τα κολοκυνθοειδή, αλλά και σε ποικιλίες φυτών με ευπάθεια στην τοξικότητα θείου, όπως συμβαίνει με ποικιλίες της αχλαδιάς ή της μηλιάς. Για αυτό πάντοτε είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε και να ενεργούμε βάσει των επισήμων οδηγιών χρήσεως.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Το Θειάφι ή Θείο στη Συντήρηση Κήπων

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.