Διά λίπασμα ή τη λίπανση κήπου με βιολογικά σκευάσματα από αγριοτρίφυλλο και μοσχοσίταρο ή Trigonella foenum-graecum τα οποία διατύπωσε ο Δημόκριτος και επισήμανε ο Κασσιανός Βάσσος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Αρκετά συχνά οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προσπαθούν να λιπάνουν τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο τους με τη βοήθεια από φυσικά, βιολογικά σκευάσματα. Αυτή η ανάγκη δεν είναι κάτι το νέο στην κηποτεχνία ή τη γεωργία εν γένει, αλλά αποτελεί πάγια απαίτηση πολλών καλλιεργητών. Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες καταγράφονται υλικά ή γίνονται πειράματα προκειμένου να εντοπίζονται διαρκώς τα πιο κατάλληλα φυσικά προϊόντα ή τα αντίστοιχα μείγματά τους τα οποία είναι ικανά να βελτιώνουν συνέχεια τη γονιμότητα του εδάφους χωρίς να επιβαρύνεται με ρύπους το περιβάλλον. Αρκετές φορές οι ενέργειες αυτές τελεσφορούν, ενώ άλλες δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στα έργα που κληροδότησε ο Κασσιανός Βάσσος, στο πρόσωπο του οποίου έχουμε αναφερθεί σε άλλα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, καταγράφονται διάφορες σχετικές πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της λιπάνσεως με φυσικά υλικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκείνη η οποία αναφέρεται στη γονιμότητα εδάφους κήπου με βάση τις υποδείξεις που προσδιόρισε ο Δημόκριτος.

Έτσι, λοιπόν, ο Δημόκριτος υποστηρίζει το γεγονός ότι η ευημερία ενός κήπου μπορεί να εξασφαλιστεί όταν τον λιπάνουμε με λίπασμα προερχόμενο από τμήματα συγκεκριμένων φυτών. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στο ράντισμα του κήπου με νερό εντός του οποίου έχουμε προσθέσει κοπανισμένο αγριοτρίφυλλο. Τέλος, η δευτέρα και τελευταία περίπτωση επισημαίνει το ότι αποδοτικό ράντισμα κήπου μπορεί να γίνει όταν μέσα στο νερό τρίψουμε το ξακουστό μοσχοσίταρο, που είναι το φυτό Trigonella foenum-graecum.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Λίπανση Κήπου με Βιολογικά Σκευάσματα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.