Διά κλάδεμα φυτών, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συνέχεια γράφει και αναφέρεται στη μεγάλη σημασία την οποία έχει το κλάδεμα φυτών για την ευημερία_Ζημιά από κλάδεμα φυτού. και την υγεία τους σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Παρ' όλο που είναι εύκολο κάποιος να αφαιρέσει ένα τμήμα φυτού με το κατάλληλο εργαλείο για το κλάδεμα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο εύκολο το να διαθέτει ένα άτομο όλες τις αναγκαίες γνώσεις οι οποίες απαιτούνται ώστε κάθε σχετική ενέργεια να συνάδει προς τις ανάγκες αυτού του φυτού. Το κλάδεμα φυτών είναι ταυτοχρόνως επιστήμη και τέχνη. Κατά τη συντήρηση κήπων χρειάζεται να διενεργείται μόνον όταν είναι απαραίτητο προκειμένου τα δέντρα και όλα τα καλλωπιστικά φυτά να εξασφαλίσουν αρμονία στη βλάστηση των διαφόρων τμημάτων τους, ισορροπία στην ανάπτυξη υπέργειου και υπόγειου τμήματος, ποιοτική ή ποσοτική βελτίωση των παραγόμενων καρπών, αλλά και προστασία από φυτοπαθογόνες καταστάσεις. Όσοι γνωρίζουν πολύ καλά τί πραγματικά συμβαίνει με το κλάδεμα στα φυτά, θα βεβαιώσουν ότι αυτή η δραστηριότητα δεν συνιστά μία από τις εύκολες κηπουρικές εργασίες, ακόμα και εάν διαθέτουμε τα τελειότερα ή ισχυρότερα μηχανήματα.

Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι με το κλάδεμα φυτών διαφοροποιείται η_Κάλος μετά από κλάδεμα. φυσική κατάσταση των φυτικών οργανισμών. Ακόμα και όταν κλαδεύουμε με σκοπό να τα βοηθήσουμε μακροπροθέσμως, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την πρόσκαιρη καταπόνηση την οποία προκαλούμε την περίοδο που τα κόβουμε. Είναι ευνόητο, λοιπόν, το ότι δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε στην ένταση του κλαδέματος, αλλά απαιτείται μία λελογισμένη δράση ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση εκείνη κατά την οποία θα προκαλέσουμε απώλεια ζωτικών φυτικών τμημάτων ή ακόμα και καταστροφή τους. Για αυτό κατά το κλάδεμα φυτών επιβάλλεται να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες ή αρχές κλαδέματος τις οποίες καλό θα ήταν να γνωρίζει το άτομο που κλαδεύει. Όλοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι τυχαίοι, αλλά απορρέουν εκ των σχετικών εμπειριών λαμβάνοντας κατά νου ένα μεγάλο πλήθος συνιστωσών οι οποίες επηρεάζουν τα φυτά, όπως είναι για παράδειγμα το έδαφος κήπου, το μικροκλίμα, η συμπεριφορά και φυσιολογία των φυτών αναλόγως του είδους ή της ποικιλίας τους, η ηλικία των φυτών, η φάση αναπτύξεως κάθε φυτού ή τα χαρακτηριστικά του εμβολιασμού.

Επειδή, ως προαναφέρθηκε, η συνειδητή εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας κατά το κλάδεμα φυτών είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση και ταυτοχρόνως, αυτό συνιστά μία από τις σπουδαιότερες κηπουρικές εργασίες για τη συντήρηση κήπων, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με βάση την εμπειρία της θα προσπαθήσει παρακάτω να συνοψίσει μερικούς από τους βασικότερους κανόνες οι οποίοι διέπουν τις ενέργειες για το κλάδεμα κατά τη συντήρηση ή διαμόρφωση κήπων. Έτσι, λοιπόν: α΄) Τα ηλικιωμένα φυτά είναι περισσότερο εξασθενημένα και θεωρητικώς μπορούν να κλαδευτούν αρκετά με σκοπό να ανανεωθούν κατά το δυνατό , β΄) Τα νεαρά φυτά, που διαθέτουν αναπτυγμένο ριζικό σύστημα, είναι εύρωστα και καλό θα ήταν να κλαδεύονται με φειδώ, γ΄) Τα εύρωστα κλαριά μπορούν να κλαδεύονται περισσότερο, ενώ τα ασθενικά λιγότερο, δ΄) Τα κλαριά στην κορυφή των δένδρων κλαδεύονται περισσότερο, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα κλαριά στα κατώτερα τμήματα των δένδρων, ε΄) Τα αδύναμα φυτά παράγουν λιγότερα κλαδιά και περισσότερους καρπούς_Πάστα επουλώσεως πληγών μετά από κλάδεμα φυτών. από το φυσιολογικό και έτσι θεωρητικώς θα μπορούσαν να κλαδευτούν περισσότερο, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα εύρωστα φυτά, ς΄) Όταν θέλουμε να επιδράσουμε στην καρποφορία με το κλάδεμα φυτών, τότε χρειάζεται να γνωρίζουμε το ότι ένα αδύναμο φυτό συνήθως παράγει τους περισσότερους καρπούς στους πιο εύρωστους βλαστούς που διαθέτει, ενώ αντιθέτως, τα εύρωστα φυτά παράγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα καρπών στους πιο αδύνατους βλαστούς, ζ΄) Τα κλαριά στην κορυφή ή στο εξωτερικό τμήμα των φυτών παράγουν καρπούς πιο πρώιμα από αυτά που βρίσκονται πιο κοντά στη βάση ή στο εσωτερικό, η΄) Ο ακραίος οφθαλμός ή μάτι είναι ορμονικώς προγραμματισμένος να είναι ο πιο εύρωστος και ταχύτερα αναπτυσσόμενος σε σχέση με όσους τον ακολουθούν, θ΄) Τα διάφορα φυτά μπορούν να παράγουν καρπούς σε κλαδιά διαφορετικής ηλικίας, ι΄) Η τομή στο κλάδεμα γίνεται λίγα εκατοστά επάνω από το μάτι και όχι πολύ κοντά ή πολύ μακριά από αυτό, διότι εάν γίνει κοντά υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί, ενώ εάν γίνει μακριά μπορεί το φυτό να υποστεί κάποια φυτοπαθογόνο προσβολή κυρίως όταν το φυτικό τμήμα μετά το μάτι ξεραθεί, ια΄) Το κόψιμο θα γίνεται στο αντίθετο μέρος από το μάτι και πάντα με κλίση προς τα κάτω για να προφυλάσσεται το μάτι για παράδειγμα από βροχές ή την υγρασία, ιβ΄) Οι τομές να είναι όσο το δυνατόν πιο λείες και μετά από το κόψιμο, εάν χρειάζεται, πρέπει να καθαρίζονται στην περιφέρειά τους, ιγ΄) Όταν ένα κλαδί είναι πολύ βαρύ ή μεγάλο, τότε το κόβουμε τμηματικώς και όταν φθάσουμε στο επιθυμητό ύψος πρώτα κάνουμε μία αβαθή προσεκτική τομή στο αντίθετο μέρος από το σημείο που θα κόψουμε και συνήθως, αυτή η πρώτη τομή έχει φορά από το έδαφος προς τα επάνω για να προστατεύσουμε το φυτό από ανεπιθύμητα ξεφλουδίσματα ή σπασίματα του ξύλου, ιδ΄) Ειδικώς οι μεγάλες τομές πρέπει να απολυμαίνονται με κατάλληλο μυκητοκτόνο σκεύασμα και μετά να προστατεύονται με ειδικές πάστες επουλώσεως πληγών, ιε΄) Σε φυτά με πυκνό φύλλωμα κλαδεύουμε ή αφαιρούμε τελείως πρώτα τα κλαδιά τα οποία εμποδίζουν τον αέρα ή το φως προς το εσωτερικό, ις΄) Όταν αφαιρούνται κλάδοι από τη βάση τους πρέπει να λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να μην τραυματίζεται ο κεντρικός κορμός από τις τομές και να αφήνονται υπολείμματα από τον αφαιρεθέντα κλάδο, ιζ΄) Η εποχή κλαδέματος εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, αλλά το κλάδεμα κατά κανόνα πρέπει να διενεργείται όταν τα φυτά είναι σε βλαστική ανάπαυση και ετοιμάζονται να δραστηριοποιηθούν πάλι συντόμως, ιη΄) Στο κλάδεμα περιλαμβάνεται η αφαίρεση όλων των ανεπιθύμητων λαίμαργων βλαστών οι οποίοι φύονται σε διάφορα τμήματα των φυτών, ακόμα και κάτω από το εμβόλιο, εάν υπάρχει, ιθ΄) Οι λαίμαργοι και κατακόρυφοι βλαστοί είναι συνήθως ποιο εύρωστοι και παράγουν λιγότερους καρπούς σε σχέση με εκείνους τους βλαστούς που αναπτύσσονται πλαγίως, και κ΄) Πάντοτε λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και αυτοπροστασίας κατά το κλάδεμα.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Κλάδεμα Φυτών και Κανόνες Κλαδέματος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.