Διά εαρινοποίηση φυτών ή vernalization και τους μηχανισμούς επιδράσεως στη βιολογία των φυτικών οργανισμών, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η βιολογία των φυτικών οργανισμών παρουσιάζει πάρα πολλά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ορισμένα εκ των_Βατόμουρα σε κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. οποίων είναι πραγματικώς εκπληκτικά. Από το στάδιο του σπόρου έως την τελευταία στιγμή της ζωής τους τα φυτά έχουν αναπτύξει τεχνικές και μεθόδους οι οποίες τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται καταλλήλως στο περιβάλλον τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τη διαιώνισή τους. Αρκετές φορές, χάρις στην επιστημονική έρευνα και γνώση ο άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλεύεται προς όφελός του διάφορα εξ αυτών των γνωρισμάτων αποσκοπώντας στην ποιοτική ή ποσοτική βελτίωση της παραγωγής καρπών, αλλά και σε άλλα οφέλη. Ένα από τα σχετικώς άγνωστα στο ευρύ κοινό φαινόμενα που διέπουν τη ζωή ποικίλων ειδών φυτικών οργανισμών είναι η εαρινοποίηση φυτών ή vernalization στην οποία θα αναφερθούμε επιγραμματικώς και με απλά λόγια επικεντρώνοντας, όμως, στις ανάγκες των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων.

Πολλά άτομα αγνοούν ότι οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, που συμβάλλουν στο να εκδηλώνονται αντίστοιχες μεταβολές στην θερμοκρασία του επιφανειακού εδάφους, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίον επηρεάζει ακόμα και καταλυτικώς τη βιολογία των φυτικών οργανισμών. Η εαρινοποίηση φυτών, μολονότι εμπεριέχει τη λέξη “έαρ”, προσδιορίζει μία απαίτηση εκθέσεως σπόρων, φυταρίων ή ακόμα και διαφόρων αναπτυγμένων φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες προκειμένου να φυτρώσουν ή να βλαστήσουν ή να ανθοφορήσουν και συνακολούθως να καρποφορήσουν. Η ομαλή έκθεσή τους σε φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες ψύχους, ειδικώς κατά τους χειμερινούς μήνες, ενεργοποιεί πολύπλοκους μηχανισμούς στη βιολογική λειτουργία τους οι οποίοι μεταβάλλουν τους βιολογικούς ρυθμούς και την όποια ληθαργική τους κατάσταση με σκοπό να προετοιμαστούν για την μελλοντική τους ζωή η οποία ακολουθεί αμέσως μετά. Παρ’ όλο που πολλές φορές πανικοβαλλόμαστε όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν θεωρώντας ότι έτσι θα βλαφθούν τα φυτά του κήπου μας, πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί φυτικοί οργανισμοί είναι εκ της Φύσεως προγραμματισμένοι ώστε να επωφελούνται εκ των χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτό που είναι επικίνδυνο εστιάζεται κυρίως στην εκδήλωση παγετών ή ανωμάλως παρατεταμένων χρονικών περιόδων με υπερβολικώς χαμηλές θερμοκρασίες πέραν των ορίων αντοχής ή ανοχής των φυτών. Όταν κατά την αρχιτεκτονική κήπου ή την κατασκευή κήπου επιλέγονται φυτά των οποίων οι ανάγκες ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του χώρου πρασίνου, τότε μειώνονται κατακορύφως οι πιθανότητες να αντιμετωπισθούν προβλήματα επιβιώσεως φυτών υπό ομαλές συνθήκες ζωής τους.

Όπως προαναφέρθηκε, χάρις στην έκθεση ενός σπόρου (σπέρματος) ή ενός φυταρίου ή φυτού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στις ομαλές χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να δρομολογηθούν ποικίλες μελλοντικές εξελίξεις των φυτικών λειτουργιών. Αυτό έχει να κάμνει με πάρα πολλές βιολογικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα είναι η δράση των ορμονών φυτού οι οποίες προκαθορίζουν σαν προπομποί αυτές τις εξελίξεις. Συχνά η εαρινοποίηση αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε για παράδειγμα ένας σπόρος να φυτρώσει ή να διαφοροποιήσει το φυτό τους οφθαλμούς του σε ανθοφόρους και μη ή για να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών καρπών (πχ κάποια πορτοκάλια χρωματίζονται και γλυκαίνουν).

Έτσι, λοιπόν, επειδή η μητέρα Φύση έχει προβλέψει τις παραμέτρους της ζωής με απίστευτο τρόπο δεν πρέπει να ενοχλούμαστε όταν τα φυτά του κήπου εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκεί βεβαίως αυτές να υπάγονται εντός των ορίων φυσιολογικής λειτουργίας των φυτών μας.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εαρινοποίηση Φυτών ή Vernalization

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.