Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Αύγουστος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Αύγουστο:

 1. Σε γενικές γραμμές καλύτερα να αποφεύγονται τα κλαδέματα. Εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη τα φυτά μπορούν να καθαρίζονται από τη νεκρά ύλη τους (πχ ξερά κλαδιά) ή επιλεκτικά από λαίμαργα τμήματα. Επίσης, μπορούν να απομακρύνονται τα απανθισμένα τμήματά τους εάν υπάρχουν.
 2. Εάν σχηματοποιημένα φυτά (topiary) και φυτοφράκτες δεν είναι εκτεθειμένα στην έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή τους αέρηδες μπορούν να υποστούν μία μικρή επέμβαση κλαδέματος για τη διατήρηση των τεχνητά μορφοποιημένων χαρακτηριστικών τους κατά το δεύτερο μισό του μηνός.
 3. Όπου παρατηρούνται σκασίματα στο χώμα του κήπου καλύτερα να καλύπτονται με παρακείμενο χώμα και να ισοπεδώνονται.
 4. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι αρκετά ξηροθερμικές τουλάχιστον για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μηνός και αυτό δεν ευνοεί την εκτεταμένη εκτέλεση όλων των σταδίων στα έργα κατασκευής κήπων ειδικώς στη νότιο Ελλάδα. Όλες οι εργασίες κατασκευής και δη αυτές που αφορούν στη φύτευση και φυτοπροστασία πρέπει να εκτελούνται με ιδιαιτέρα προσοχή.
 5. Όσοι διαθέτουν κατασκευές νερού (πχ λιμνούλες ή ρυάκια) πρέπει να φροντίζουν για τον καθαρισμό τους. Προς το τέλος του μηνός μπορούν κάποια από τα υδρόφυτα να υποστούν πολλαπλασιασμό.
 6. Το γκαζόν ψυχρόφιλων ειδών δεν πρέπει να κουρεύεται σε ύψος κάτω από τέσσαρα εκατοστά (4 cm). Όταν η ζέστη και η ηλιακή ακτινοβολία προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές προτείνεται το ύψος κοπής να μην είναι κάτω πέντε εκατοστά (5 cm).
 7. Η λίπανση αναπροσαρμόζεται λόγω ξηροθερμικών συνθηκών οι οποίες καταπονούν τα φυτά. Η ακριβής σύσταση και δοσολογία των λιπασμάτων είναι συνάρτηση των καιρικών συνθηκών και καθορίζονται από το άτομο που συντηρεί τον κήπο.
 8. Συνεχής προσοχή και παρατήρηση των φοινικοειδών για προσβολές από τον κάνθαρο Rhynchophorus ferrugineus, την πεταλούδα Paysandisia archon ή άλλων παθογόνων, αλλά και των λοιπών φυτών (κυρίως Λέιλαντ και Γκολντ Κρεστ) για φυτοπαθολογικά προβλήματα ή προβλήματα σταθερότητας στο χώμα. Απαγορεύεται αυστηρώς το κλάδεμα των φοινικοειδών για λόγους μέτρων προστασίας.
 9. Τα κηπευτικά του κήπου πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία, να αραιώνονται όταν είναι απαραίτητο και να ικανοποιούνται πλήρως οι αρδευτικές ανάγκες τους.
 10. Συνεχίζεται η φύτευση κηπευτικών (πχ λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο κλπ) για χειμερινή παραγωγή ή η σπορά τους για πιο όψιμη παραγωγή.
 11. Οι έτοιμοι καρποί μπορούν να αφαιρούνται από τα φυτά, ενώ εκείνοι οι καρποί οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος να απομακρύνονται. Τα ετήσια κηπευτικά από τα οποία έχουν παραληφθεί οι αναμενόμενοι καρποί καλύτερα να απομακρύνονται από τον κήπο και να καταστρέφονται.
 12. Οι μεταφυτεύσεις και ειδικά οι φυτεύσεις κατά κανόνα δεν ενδείκνυνται υπό υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία.
 13. Διεξάγεται συνεχής έλεγχος στο σύστημα του αυτομάτου ποτίσματος και ειδικά τα ακροφύσια των εκτοξευτήρων, τους σταλλάκτες ή τα πηνία και διαφράγματα των ηλεκτροβαλβίδων προκειμένου να απομακρύνονται τυχόν φερτά υλικά (πχ μικρές πέτρες) τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία τους.
 14. Ενδέχεται να απαιτείται η ενίσχυση των αρδεύσεων σε συχνότητα και ποσότητα νερού αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του τύπου εδάφους στον κήπο.
 15. Οι διαδικασίες περιποιήσεως χλοοτάπητα, όπως η αποβρύωση (βλ. σχετικά άρθρα) προτείνεται να αποφεύγονται ή σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο κατά εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί ο κήπος.
 16. Προτείνεται να αποφεύγεται η σπορά ψυχρόφιλων ειδών γκαζόν (πχ ποικιλίες Festuca arundinacea), αλλά και η εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων. Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχει μεγάλη σχετική ανάγκη μπορούν να ξαναρχίσουν προς το τέλος του μηνός.
 17. Προτείνεται να αποφεύγεται η σπορά θερμόφιλων ειδών χλοοτάπητα (πχ κικούγιο).
 18. Εάν μετακινούνται φυτά, για παράδειγμα στις βεράντες των σπιτιών, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία τους από την οποιαδήποτε δυσμενή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή στον άνεμο.
 19. Η φροντίδα των παγετόπληκτων φυτών πρέπει να συνεχίζεται όπου και όταν χρειάζεται.
 20. Προτείνεται η συνέχιση της εγκαταστάσεως εντομοπαγίδων.
 21. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η καταστροφή των ζιζανίων με σκαλίσματα ή χειροβοτανίσματα.
 22. Εάν τα καρποφόρα φυτά εάν έχουν επιτυχή καρπόδεση και έχουν καρπούς πρέπει να παρατηρούνται για προσβολές των καρπών από παράσιτα τα οποία είναι σε θέση ακόμα και να τους αχρηστεύσουν εάν αφεθούν ανεξέλεγκτα (πχ δάκος, καρπόκαψα κλπ).
 23. Πρέπει να καταπολεμούνται εντατικώς τα παθογόνα. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό άλλων φυτοπαθογόνων όπως ο τετράνυχος, το ωίδιο κλπ.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Αύγουστος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.