Διά βοτανοθεραπεία με βότανα που περιέγραψε ο Γαληνός, καθώς είναι ο βάτος με τα βατόμουρα εις περιπτώσεις οι οποίες έχουν σχέση με θέματα ως είναι η ευκοιλιότητα, η δυσκοιλιότητα, ο πονοκέφαλος και οι στομαχικές διαταραχές, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Αρκετά συχνά οι στομαχικές διαταραχές ταλαιπωρούν τους ανθρώπους για διάφορους λόγους. Αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο απασχολούσε τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα με τη βοτανοθεραπεία. Ο Γαληνός, στο πρόσωπο του οποίου έχουμε αναφερθεί σε άλλα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ασχολήθηκε με τις στομαχικές διαταραχές και τα βότανα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο βάτος και ειδικότερα τα βατόμουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μέτρο και προσοχή σε στομαχικές διαταραχές, έτσι ώστε να ανακουφίσουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα βατόμουρα χαρακτηρίζονται από σημαντικές στυπτικές ιδιότητες περισσότερο έντονες από ότι τα μούρα. Κατά τον Γαληνό όλα εκείνα τα φάρμακα τα οποία δημιουργούνται από χυμό μούρων, εάν παρασκευασθούν από βατόμουρα είναι πιο δραστικά. Επιπροσθέτως, τα βατόμουρα μπορούν να χορηγηθούν στον πάσχοντα για την έμφραξη της κοιλιάς και για να αντιμετωπιστεί η ευκοιλιότητα. Όμως, ειδικώς εάν ξεραθούν πιο άγουρα και κατόπιν καταναλωθούν μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με δυσκοιλιότητα, οπότε χρειάζεται προσοχή η χρήση τους. Τέλος, εάν κάποιος καταναλώσει πολλά βατόμουρα χωρίς μέτρο, τότε μπορεί ο πονοκέφαλος να τον ταλαιπωρήσει ή ακόμα και να εκδηλώσει στομαχικές οχλήσεις.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Βατόμουρα, Βοτανοθεραπεία και Γαληνός

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.