Διά αρδευτικό νερό διά το πότισμα φυτών, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Το νερό συνιστά ένα από τα βασικά δομικά συστατικά των οργανισμών τα οποία επιδρούν καταλυτικώς στη διαμόρφωση_Ρυάκι με νερό. της ζωής του πλανήτη μας. Έτσι, δεν είναι καθόλου ανεξήγητο το γεγονός ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων που καθορίζει καθολικώς και τη ζωή των φυτών. Το αρδευτικό νερό, αλλά και κάθε όγκος νερού που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φυτικούς οργανισμούς επιδρά ποικιλοτρόπως στη διαμόρφωση των λειτουργιών τους σε κυτταρικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα είναι η σπαργή, βοηθάει στη διάλυση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος ώστε να είναι σε θέση να καταλήξουν στα φύλλα όπου μετατρέπονται σε ωφέλιμες ουσίες για την αρμονία των λειτουργιών τους ή συμβάλλει στη διαμόρφωση των συνθηκών που ρυθμίζουν τα χαρακτηριστικά τόσο του εδάφους, όσο και του μικροπεριβάλλοντος εν γένει όπου ζουν. Ο ρόλος που διαδραματίζει το νερό στη ζωή των φυτών είναι πολυδιάστατος και ενδεχομένως ακόμα και σήμερα να μην έχουμε κατανοήσει πλήρως όλες τις εκφάνσεις της επιρροής του.

Όπως κατ' επανάληψη γράφει στα άρθρα της η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής ευημερία των φυτών που συνθέτουν έναν ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο χρειάζεται οπωσδήποτε εξ αρχής της κατασκευής του να εξασφαλιστεί η διαμόρφωση και εύρυθμος λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα κήπου, αλλά και να διασφαλισθεί η κατάλληλη ποιότητα που απαιτείται για αυτό το αρδευτικό νερό. Πρέπει να διευκρινισθεί προς τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ότι το ζωογόνο υδάτινο στοιχείο, δηλαδή το νερό, πρέπει να έχει διαρκώς κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα προκειμένου να είναι κατάλληλο για άρδευση έτσι ώστε τα λουλούδια, τα δέντρα, οι θάμνοι, το γκαζόν και γενικά τα φυτά που διακοσμούν τον κήπο να είναι ακμαία. Ένα ακατάλληλο νερό μπορεί να προξενήσει φθορές στο αρδευτικό σύστημα για το αυτόματο πότισμα, αλλά κυρίως είναι σε θέση να καταστρέψει ακόμα και το πιο καλό έδαφος και δυστυχώς, η διόρθωση του προβλήματος πολύ συχνά είναι ακριβή, πολύ δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη.

Υπάρχουν πολλά γνωρίσματα και στοιχεία του αρδευτικού νερού που χρειάζεται κάποιος ιδιοκτήτης κήπου να γνωρίζει_Πότισμα γκαζόν με εκτοξευτήρες RAIN BIRD. προκειμένου να πιστοποιεί ότι αυτό το νερό είναι κατάλληλο για άρδευση. Κατά κανόνα τα συγκεκριμένα στοιχεία προσδιορίζονται με εργαστηριακή ανάλυση και πιθανώς είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνευτούν από κάποιον που δεν γνωρίζει πώς αξιοποιείται μία τέτοια ανάλυση. Για αυτό το λόγο θα αναφέρουμε κάποιες γενικές αρχές. Έτσι, λοιπόν, το κατάλληλο ή "καλό" αρδευτικό νερό πρέπει να μην είναι αλατούχο, δηλαδή να μην περιέχει διαλυμένα άλατα, όπως είναι τα θειικά, ανθρακικά, χλωρίου ή νατρίου, σε ακατάλληλες ποσότητες, διότι κάποια εξ αυτών (πχ αζωτούχα, καλίου κλπ) σε συγκεκριμένες αναλογίες μπορεί να έχουν ωφέλιμη λιπαντική δράση. Για έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο με γκαζόν κυρίως ψυχρόφιλων ειδών η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκτιμά ότι μία αγωγιμότητα μικρότερη των 1000 μmhos ανά 25 βαθμούς Κελσίου χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Επιπροσθέτως, το νερό πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατάλληλο pH δηλαδή να υπάγεται σε ένα ιδανικό εύρος από 6 έως 6,5 μονάδες, να μην περιλαμβάνει επικίνδυνες χημικές ουσίες ή στοιχεία, να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς μικροοργανισμούς ή ζιζάνια (σπόροι) και να βρίσκεται σε κατάλληλη θερμοκρασία που εκτιμούμε ότι είναι μεταξύ 10 και 30 βαθμών Κελσίου). Τέλος, πρέπει υποχρεωτικώς το αρδευτικό νερό να μην είναι σκληρό, δηλαδή να βρίσκεται κάτω από περίπου 20 γερμανικούς βαθμούς ή 357 αμερικανικούς βαθμούς ppm CaCO3 ολική σκληρότητα. Η ολική σκληρότητα του νερού προέρχεται από την παροδική σκληρότητα, που προσδιορίζεται από διττανθρακικά και ανθρακικά άλατα μαγνησίου και ασβεστίου και την μόνιμη σκληρότητα, που προσδιορίζεται από νιτρικά, πυριτικά, χλωριούχα, θειικά, φωσφορικά άλατα μαγνησίου και ασβεστίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε γενικές γραμμές, ειδικώς στη νότιο Ελλάδα, το νερό του υπεδάφους λόγω της ροής του στα εδαφικά πετρώματα μπορεί να αποκτήσει συχνά υψηλές τιμές pH, γεγονός το οποίο συνιστάει μία μάλλον προβληματική κατάσταση. Η βελτίωσή του μπορεί να επιτευχθεί με την προσεκτική προσθήκη κατάλληλων ποσοτήτων νιτρικού οξέος.

Από την άλλη μεριά, το νερό που είναι ελαφρώς αλατούχο ή ελαφρώς σκληρό μπορεί να διορθωθεί με ανάμειξή του με το νερό της βροχής ή άλλο καλό νερό σε ειδική δεξαμενή η οποία είναι δυνατόν να συγκεντρώνει το νερό της βροχής από τα σπίτια. Αντιθέτως όταν το πρόβλημα είναι βαριάς μορφής πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ειδική ανάλυση ύδατος, έτσι ώστε αναλόγως των αποτελεσμάτων ή να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες όξινες χημικές ουσίες, όπως για παράδειγμα είναι το θειικό οξύ ή το οξαλικό οξύ για την περίπτωση των σκληρών νερών ή να επιλεχθούν διάφοροι ειδικοί μηχανισμοί, όπως είναι ο αποσκληρυντής ή ο μηχανισμός αντιστρόφου ωσμώσεως, οι οποίοι άλλες φορές πιο αποτελεσματικά και άλλοτε όχι τόσο επιτυχημένα μπορούν να βελτιώσουν την αλατότητα ή τη σκληρότητα.

Στην κατασκευή κήπων ειδικά σε παραλιακές περιοχές όπου επικρατεί υπεράντληση από πηγάδια έντονο ενδιαφέρον έχει η αγωγιμότητα διότι το θαλασσινό νερό επηρεάζει δυσμενώς τον υδροφόρο ορίζοντα. Το χαμηλής αγωγιμότητας ή αλατότητος νερό είναι περισσότερο κατάλληλο για την κηποτεχνία σε αντίθεση με εκείνο που χαρακτηρίζεται από μέση και κυρίως υψηλή αγωγιμότητα. Μάλιστα, εάν το έδαφος δεν έχει καλή αποστράγγιση και το πότισμα είναι βεβαρυμμένο με άλατα τότε το εδαφικό υπόστρωμα μπορεί να υποστεί συσσωρευτικά τρομακτική ζημία και ελάχιστα φυτά μπορούν να επιβιώσουν, όπως είναι τα αλμυρίκια.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Αρδευτικό Νερό για Πότισμα Φυτών

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.