Διά εργασίες κήπου που απαιτεί ο μήνας Ιούλιος, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ακολουθούν ενδεικτικές προτεινόμενες εργασίες κήπου για τον μήνα Ιούλιο:

 1. Όπου παρατηρούνται σκασίματα στο χώμα του κήπου καλύτερα να βουλώνονται με παρακείμενο χώμα και να ισοπεδώνονται.
 2. Καλύτερα να αποφεύγονται τα κλαδέματα. Παρ’ όλο που έπρεπε να είχε ληφθεί σχετική μέριμνα κατά τους παρελθόντες μήνες, εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη μπορούν να καθαρίζονται από τη νεκρά ύλη τους (πχ ξερά κλαδιά) και όχι να κλαδεύονται τα φυτά. Επίσης, μπορούν να απομακρύνονται τα απανθισμένα τμήματά τους εάν υπάρχουν.
 3. Οι κλιματολογικές συνθήκες γίνονται έντονα ξηροθερμικές και αυτό δεν ευνοεί την εκτεταμένη εκτέλεση όλων των σταδίων στα έργα κατασκευής κήπων ειδικά στη νότιο Ελλάδα. Όλες οι εργασίες κατασκευής και δη αυτές που αφορούν στη φύτευση και φυτοπροστασία πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή.
 4. Όσοι διαθέτουν κατασκευές νερού (πχ λιμνούλες ή ρυάκια) πρέπει να φροντίζουν για τον καθαρισμό τους. Καλύτερα να αποφεύγονται οι εγκαταστάσεις υδροχαρών φυτών σε αυτά.
 5. Το γκαζόν ψυχρόφιλων ειδών δεν πρέπει να κουρεύεται σε ύψος κάτω από πέντε εκατοστά (5 cm). Όταν η ζέστη και η ηλιακή ακτινοβολία προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές προτείνεται το ύψος κοπής να μην είναι κάτω έξι εκατοστά (6 cm).
 6. Η λίπανση, όπου και όταν εφαρμόζεται, αναπροσαρμόζεται λόγω έντονων ξηροθερμικών συνθηκών οι οποίες καταπονούν τα φυτά. Η ακριβής σύσταση και δοσολογία των λιπασμάτων είναι συνάρτηση των καιρικών συνθηκών και καθορίζονται από το άτομο που συντηρεί τον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο.
 7. Συνεχής προσοχή και παρατήρηση των φοινικοειδών για προσβολές από τον κάνθαρο Rhynchophorus ferrugineus, την πεταλούδα Paysandisia archon ή άλλων κολεόπτερων, αλλά και των λοιπών φυτών (κυρίως Λέιλαντ και Γκολντ Κρεστ) για φυτοπαθολογικά προβλήματα ή προβλήματα σταθερότητας στο χώμα. Απαγορεύεται αυστηρά το κλάδεμα των φοινικοειδών για λόγους εκτάκτων μέτρων προστασίας.
 8. Τα κηπευτικά του κήπου πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία, να αραιώνονται όταν είναι απαραίτητο και να ικανοποιούνται πλήρως οι αρδευτικές ανάγκες τους.
 9. Συνεχίζεται η σπορά κηπευτικών (πχ λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο κλπ) για χειμερινή παραγωγή.
 10. Οι έτοιμοι καρποί μπορούν να αφαιρούνται από τα φυτά, ενώ εκείνοι οι καρποί οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος να απομακρύνονται. Τα ετήσια κηπευτικά από τα οποία έχουν παραληφθεί οι αναμενόμενοι καρποί καλύτερα να απομακρύνονται από τον κήπο και να καταστρέφονται.
 11. Οι μεταφυτεύσεις και ειδικά οι φυτεύσεις κατά κανόνα δεν ενδείκνυνται υπό υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία.
 12. Διεξάγεται συνεχής έλεγχος για το σύστημα του αυτομάτου ποτίσματος και ειδικά τα ακροφύσια των εκτοξευτήρων, τους σταλλάκτες ή τα πηνία των ηλεκτροβαλβίδων προκειμένου να απομακρύνονται τυχόν φερτά υλικά (πχ μικρές πέτρες) τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία τους.
 13. Ενδέχεται να απαιτείται η ενίσχυση των αρδεύσεων σε συχνότητα και ποσότητα νερού αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του τύπου εδάφους στον κήπο.
 14. Οι διαδικασίες περιποιήσεως χλοοτάπητα, όπως η αποβρύωση (βλ. σχετικά άρθρα ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για το γκαζόν) προτείνεται να αποφεύγονται ή σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο κατά εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί ο κήπος.
 15. Προτείνεται να αποφεύγεται η σπορά ψυχρόφιλων ειδών γκαζόν (πχ ποικιλίες Festuca arundinacea), αλλά και η εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων.
 16. Προτείνεται να αποφεύγεται η σπορά θερμόφιλων ειδών χλοοτάπητα (πχ κικούγιο).
 17. Εάν μετακινούνται φυτά, για παράδειγμα στις βεράντες των σπιτιών, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία τους από την οποιαδήποτε δυσμενή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή στον άνεμο.
 18. Η φροντίδα των παγετόπληκτων φυτών πρέπει να συνεχίζεται όπου και όταν χρειάζεται.
 19. Προτείνεται η συνέχιση της εγκαταστάσεως εντομοπαγίδων.
 20. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η καταστροφή των ζιζανίων με σκαλίσματα ή χειροβοτανίσματα.
 21. Εάν τα καρποφόρα φυτά εάν έχουν επιτυχή καρπόδεση και διαθέτουν καρπούς, τότε πρέπει να παρατηρούνται για προσβολές αυτών των καρπών από παράσιτα τα οποία είναι σε θέση ακόμα και να τους αχρηστεύσουν εάν αφεθούν ανεξέλεγκτα (πχ δάκος, καρπόκαψα κλπ).
 22. Πρέπει να καταπολεμούνται εντατικά τα κοκκοειδή τα οποία δημιουργούν νέες γενεές (πχ λεκάνιο, κηροπλάστης). Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό άλλων φυτοπαθογόνων όπως ο τετράνυχος, το ωίδιο κλπ.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Μήνας Ιούλιος και Εργασίες Κήπου

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.