Διά εκτοξευτήρες ποτίσματος εις σέλα για το αυτόματο πότισμα γκαζόν ή την άρδευση χλοοτάπητα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ευημερία και διατήρηση του γρασιδιού σε ικανοποιητικά πρότυπα αισθητικής σχετίζονται άμεσα με την τροφοδοσία του_Εκτοξευτήρας απ' ευθείας επάνω σε σέλα. σε νερό χάρις εις τη σωστή διαβροχή την οποία προσφέρει το αυτόματο πότισμα γκαζόν. Στην Ελλάδα όταν επικρατούν έντονες ξηροθερμικές συνθήκες ένας χλοοτάπητας, ειδικώς όταν αποτελείται από ψυχρόφιλα είδη, υποφέρει από σοβαρές θερμικές καταπονήσεις οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσιολογικές λειτουργίες του. Η χορήγηση κατάλληλων όγκων νερού κατά την άρδευση χλοοτάπητα προσφέρει περισσότερα εχέγγυα προκειμένου να αναπληρωθούν οι απώλειες ύδατος εξ αιτίας της εξατμισοδιαπνοής, αλλά και για να αξιοποιηθούν καλύτερα τα προσφερόμενα θρεπτικά υλικά των λιπασμάτων. Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και όσοι διαθέτουν καλλωπιστικό γρασίδι γνωρίζουν το γεγονός ότι στο πότισμα γκαζόν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο η σωστή διαβροχή και κατανομή του κατάλληλης ποιότητος νερού. Αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ειδικών εξαρτημάτων του αρδευτικού δικτύου τα οποία εκρέουν το νερό, που είναι βεβαίως οι εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν.

Οι εκτοξευτήρες ποτίσματος οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο είναι πολλών_Σέλα για εκτοξευτήρες ποτίσματος. ειδών και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Ομοίως, ο τρόπος ο οποίος θα συνδεθούν στους σωλήνες ποικίλει αναλόγως των αναγκών μας. Για αυτό η επιλογή τους χρειάζεται περίσκεψη, αφού λανθασμένες αποφάσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργίας στο δίκτυο και κατά συνέπεια θα προκληθούν φυτοπαθολογικά προβλήματα στη χλόη. Στις συνηθισμένες εγκαταστάσεις αρδευτικών δικτύων για το αυτόματο πότισμα των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, οι εκτοξευτήρες ποτίσματος γκαζόν εγκαθίστανται εν μέρει υπογείως, ενώ συνδέονται στους σωλήνες παροχής ύδατος με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι η σύνδεση με αρθρωτό βραχίονα, ο δεύτερος με εύκαμπτο σωλήνα και ο τρίτος είναι η απ’ ευθείας σύνδεση με σέλα στο σωλήνα. Με το παρόν κείμενο από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, θα αναφερθούμε στον τρίτο τρόπο συνδέσεως.

Η απ’ ευθείας σύνδεση με σέλα στο σωλήνα έχει το πλεονέκτημα ότι χαρακτηρίζεται από το χαμηλότερο χρηματικό κόστος_Εκτοξευτήρας, μαστός και σέλα. κατασκευής, αφού απαιτεί τη χρήση λιγότερων εξαρτημάτων. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει το ότι είναι κατωτέρας τεχνικής κατασκευής ή ότι τα υλικά είναι υποδεέστερα, αρκεί η συνδεσμολογία να γίνεται σωστά. Από την άλλη μεριά, όμως, μειονεκτεί ως προς την ασφάλεια την οποία παρέχει στις συνδέσεις εξ αιτίας κραδαστικών καταπονήσεων των εκτοξευτήρων, αλλά και ως προς τη θεωρητική δυνατότητα μελλοντικής αναπροσαρμογής της θέσεως αυτών των εκτοξευτήρων για το πότισμα γκαζόν. Υπάρχουν ορισμένοι εργολάβοι οι οποίοι συνδέουν τους εκτοξευτήρες στους υπόγειους σωλήνες αρδεύσεως, αφού πρώτα τους κόψουν και παρεμβάλλουν κάποια αρδευτικά εξαρτήματα τα οποία λέγονται "ταυ" και "ρακόρ". Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ πάντοτε αποφεύγουμε αυτήν τη μέθοδο διότι θεωρούμε ότι αυξάνει κατακορύφως το πλήθος των συνδέσεων που χρησιμοποιούνται τεμαχίζοντας τους σωλήνες παροχής και επίσης, εκτιμούμε το ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συνδέσεων. Αντιθέτως προτιμούμε τη μέθοδο της απ’ ευθείας συνδέσεως στη σέλα, που δεν επηρεάζει την ομαλή συνέχεια των σωληνώσεων.

Η απλή σέλα την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε εύκολα από την αγορά κηποτεχνίας, είναι ένα σχετικώς φθηνό και αξιόπιστο εξάρτημα το οποίο_Σέλα επάνω σε σωλήνα για άρδευση χλοοτάπητα. προσαρμόζεται στους σωλήνες παροχής ύδατος σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των οικιακών κατασκευών όπου οι προδιαγραφές σε λειτουργική πίεση και παροχή νερού ανά ζώνη ή στάση ποτίσματος ικανοποιούνται με διατομές σωλήνων οι οποίοι σπανίως ξεπερνάνε το μέγεθος ø40. Υπάρχουν διάφορα είδη, όπως για παράδειγμα είναι η σέλα με σφήνα, η σέλα με βίδες, η συρταρωτή σέλα και η σέλα σαν δακτυλίδι. Η αλήθεια είναι ότι η παρεμβολή της στο δίκτυο μπορεί να προκαλέσει κάποιες μικρές απώλειες πιέσεως λειτουργία στη ροή ύδατος, αλλά αυτές είναι προβλέψιμες και αντιμετωπίσιμες. Διαθέτει στο εσωτερικό της μία προεξοχή η οποία εισχωρεί και φράσσει με τη βοήθεια ειδικών ελαστικών στεγανοποιήσεως την οπή του σωλήνα την οποία έχουμε προηγουμένως ανοίξει με ένα εργαλείο που ονομάζεται "διατρητήρας" ή "διακορευτής" ή "σγρόμπια". Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συστήνει προς τις φίλες και τους φίλους της όταν ανοίγουν τρύπες στους σωλήνες οι οποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στο χώμα, τότε πάντοτε πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος ελευθερίας κινήσεων που θα αποτρέπει την εισαγωγή άχρηστων υλικών μέσα τους. Επίσης, ειδικώς σε σωλήνες μικρής διατομής κατά το άνοιγμα της οπής πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην ασκείται υπερβολική δύναμη στη σγρόμπια προκειμένου να μην τραυματίσουμε κατά λάθος τον σωλήνα στην εσωτερική πλευρά έναντι της οπής. Μόλις ανοίξει η οπή στο λάστιχο, μπορούν να τοποθετήσουν τη σέλα προσαρμόζοντας την εσωτερική προεξοχή της στην οπή και κατόπιν να την ασφαλίσουν. Η ασφάλιση μπορεί να γίνει αναλόγως του τύπου της σέλας είτε με σφήνα, είτε συρταρωτά ή με βιδωτά παξιμάδια.

Μόλις εγκατασταθεί η σέλα στο σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί ο εκτοξευτήρας για το πότισμα γκαζόν. Ο εν λόγω_Εκτοξευτήρας, μαστός με τεφλόν και σέλα . εκτοξευτήρας προσαρμόζεται στη σέλα με ένα εξάρτημα το οποίο ονομάζεται "μαστός". Επειδή όλα αυτά τα εξαρτήματα είναι πλαστικά χρειάζεται οι άκρες του μαστού με τα σπειρώματα να τυλίγονται με τεφλόν, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η στεγανότητα και σταθερότητα κατά τη σύνδεση των υλικών. Πρέπει να τονίσουμε ότι το τεφλόν αναλόγως της ποιότητός του τυλίγεται περίπου έως τρεις με τέσσαρες στροφές σε κάθε σπείρωμα με φορά αντίθετη από αυτή του βιδώματος του μαστού για να σφίγγει. Μετά το τύλιγμα του τεφλόν μπορεί να βιδωθεί ο μαστός επάνω στη σέλα. Δεν χρειάζονται βίαιες κινήσεις. Εάν τα εξαρτήματα είναι ποιοτικά, τότε όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ομαλά χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Στο τέλος επάνω στο μαστό βιδώνεται ο εκτοξευτήρας, αλλά πάλι δεν χρειάζονται βεβιασμένες κινήσεις για να αποφευχθούν φθορές στα σπειρώματα. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συνιστά να μην προσπαθεί κάποιος να γλιτώσει χρόνο βιδώνοντας από πριν τον μαστό στον εκτοξευτήρα ή πάνω στη σέλα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γίνουν έλεγχοι για την καθαρότητα όλων των οπών ή τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Τέλος, δεν ενδείκνυται να σκεπάζεται αμέσως ο εκτοξευτήρας με χώμα. Πριν να ολοκληρωθεί η αρδευτική εγκατάσταση σαν ενιαίο σύνολο επιμέρους στάσεων ή ζωνών, χρειάζεται η ενεργοποίηση αυτών των στάσεων ή ζωνών κατά τη φάση της κατασκευής προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι λειτουργικότητος και αποφυγής διαρροών. Μόνο όταν δεν παρουσιάζεται πρόβλημα είναι δυνατή η επιχωμάτωση των υπόγειων υλικών. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε πάντοτε οι εκτοξευτήρες ποτίσματος να τοποθετούνται στο χώμα με βάση τις προδιαγραφές και τα σχεδιαγράμματα της κατασκευάστριας βιομηχανίας για να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοσή τους, αλλά και προστασία τους.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Εκτοξευτήρες Ποτίσματος σε Σέλα

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.