Διά αυτόματο πότισμα στην άρδευση κήπου με πληροφορίες διά τη στατική πίεση και την πίεση λειτουργίας εις τα αρδευτικά δίκτυα, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συνεχώς παροτρύνει τις φίλες και τους φίλους της για να δείχνουν ιδιαιτέρα μέριμνα κατά την κατασκευή_Πιεσόμετρο για το νερό ποτίσματος στα αρδευτικά δίκτυα. κήπων όταν συγκροτούνται τα αρδευτικά δίκτυα. Συνεχώς σε διάφορα κείμενα από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου τονίζουμε το γεγονός ότι για να είναι αποτελεσματικό το αυτόματο πότισμα κατά την άρδευση κήπου χρειάζεται να γνωρίζουμε και να προβλέπουμε τις τιμές ορισμένων βασικών γνωρισμάτων τα οποία διέπουν τη ροή ύδατος μέσα στις διάφορες στάσεις ή ζώνες καθ’ όλο το μήκος του αρδευτικού δικτύου. Τα γνωρίσματα αυτά είναι αρκετά, αλλά για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο σημαντικά. Έτσι, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θεωρούμε το ότι η πίεση νερού είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία οφείλουμε να προσδιορίζουμε ή να έχουμε κατά νου στη φάση του σχεδιασμού του δικτύου. Δεν θα καταπιαστούμε με την ανάλυση των αρχών της υδραυλικής φυσικής, αλλά θα επισημάνουμε με απλοϊκό τρόπο κάποιες ελάχιστες γνώσεις καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός απλού αρδευτικού συστήματος για το αυτόματο πότισμα του ιδιωτικού και ιδιόχρηστου κήπου.

Προκειμένου να κατανοήσουμε το τί ακριβώς είναι αυτή η πίεση νερού χωρίς να μπερδευτούμε με εξειδικευμένες έννοιες, ας φανταστούν οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μία δύναμη η οποία έχει την ικανότητα να σπρώχνει τους υδάτινους όγκους μέσα στα διάφορα τμήματα του αρδευτικού δικτύου από όπου διέρχονται προκειμένου τελικώς να εξέλθουν από κάποιο σημείο, όπως είναι οι εκτοξευτήρες ή οι σταλάκτες, έτσι ώστε να καταλήξουν στα καλλωπιστικά και διακοσμητικά φυτά σαν το γκαζόν. Το νερό το οποίο χρησιμοποιούμε στην άρδευση κήπου προέρχεται είτε από κάποια φυσική ή τεχνητή πηγή και δεξαμενή ύδατος, όπως είναι για παράδειγμα τα πηγάδια, είτε συνηθέστερα από κάποιο δημόσιο και κοινόχρηστο αστικό δίκτυο υδρεύσεως. Κατά κανόνα όταν προμηθευόμαστε νερό για άρδευση από μία φυσική ή τεχνητή πηγή και δεξαμενή, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα αντλίας ή πιεστικού προκειμένου να διοχετευθεί ο υδάτινος όγκος στο αρδευτικό σύστημα. Αντιθέτως, συνήθως δεν χρειάζεται τέτοιο σύστημα όταν αξιοποιούμε το κοινόχρηστο δίκτυο υδροδοτήσεως, εκτός και εάν τα χαρακτηριστικά ροής του υδροδοτούμενου νερού είναι πολύ περιορισμένα.

Αρκετοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου, που θέλουν να διαδραματίσουν το ρόλο του ερασιτέχνη δημιουργού, προσπαθούν να κατασκευάσουν μόνοι τους αρδευτικά δίκτυα πολλές φορές ακόμα και χωρίς να υπολογίζουν καθόλου την πίεση του νερού ή υπολογίζουν μόνο την πίεση με μία απλή μέτρηση στη βρύση όπου θα συνδέσουν τους σωλήνες. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε προβλήματα κακοτεχνιών έως και σε πλήρη δυσλειτουργία του δικτύου εάν είναι λίγο περισσότερο περίπλοκο στη δομή του. Και τούτο μπορεί να συμβεί διότι η πίεση που θα διέπει τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου έχει δύο διαφορετικές συνιστώσες στον υπολογισμό της.

Η πρώτη συνιστώσα για την πίεση νερού ονομάζεται "στατική πίεση". Μπορεί να μετρηθεί εύκολα με ένα πιεσόμετρο ή μανόμετρο το οποίο θα συνδεθεί στο σημείο ακριβώς της εξόδου του νερού από τη βρύση ή τον διακόπτη εκροής ύδατος. Αφορά στην πίεση που ασκείται στα εσωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων ή κυρίως των ηλεκτροβαλβίδων οι οποίες ελέγχουν τη ροή ύδατος όταν το αρδευτικό δίκτυο είναι ανενεργό ή θεωρητικώς ρυθμισμένο έτσι ώστε να μην υπάρχει καμμία απολύτως εκροή ενώ η βρύση ή η αντλία ή πιεστικό που το τροφοδοτεί είναι σε λειτουργία. Βεβαίως, χρειάζεται να επισημάνουμε με επίταση προς τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ το γεγονός ότι πρακτικώς το αρδευτικό δίκτυο δεν πρέπει ποτέ να απομονώνεται πλήρως χωρίς να λειτουργούν έξοδοι για τη διαφυγή υδάτων γιατί στην αντίθετη περίπτωση είναι άκρως επικίνδυνη η κατασκευή του, αφού υπάρχει άμεσος κίνδυνος να προκληθούν σοβαρότατες βλάβες ή φθορές ή ατυχήματα. Ουσιαστικώς, στα απλά αρδευτικά δίκτυα των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων η στατική πίεση αφορά στην τιμή της πίεσης νερού στο σημείο ακριβώς από όπου εξέρχεται το νερό από την πηγή ύδατος ή τη βρύση και εισέρχεται στο αρδευτικό δίκτυο, αλλά χωρίς το νερό να ρέει μέσα στο αρδευτικό δίκτυο. Εάν χρησιμοποιούμε νερό από κοινόχρηστο δίκτυο υδροδοτήσεως τότε η στατική πίεση επηρεάζεται από το είδος και τη διατομή των υδραυλικών σωληνώσεων που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι ή την επαγγελματικό χώρο μας και φυσικά από το ίδιο το κοινόχρηστο δίκτυο, οπότε δεν αποκλείεται να διαφέρουν ακόμα και σε παρακείμενα σπίτια οι τιμές για τη στατική πίεση στα αρδευτικά δίκτυα. Η γνώση του μεγέθους που έχει η στατική πίεση έχει μεγάλη σημασία διότι υποδεικνύει τις θεωρητικώς μέγιστες τιμές των βασικών χαρακτηριστικών ροής του νερού που θα τροφοδοτήσει το δίκτυο και έτσι θα είμαστε εις θέσιν να γνωρίζουμε ποια είναι τα θεωρητικώς μέγιστα όρια μέσα στα οποία θα κυμαίνονται οι τιμές των στοιχείων ροής τα οποία μας ενδιαφέρουν για την άρδευση κήπου. Αυτή η γνώση είναι μεγάλης σημασίας διότι θα μας καθοδηγήσει στο να αγοράσουμε τις κατάλληλες ηλεκτροβαλβίδες, καθώς και τους σωλήνες ή άλλα τμήματα και εξαρτήματα για τα αρδευτικά δίκτυα χωρίς να προβαίνουμε σε αυθαιρεσίες κατά τις επιλογές μας, αφού όλες οι μεγάλες και αξιόπιστες βιομηχανίες του χώρου διαθέτουν τεχνικά εγχειρίδια βάσει των οποίων τα υλικά που κατασκευάζουν ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες αυτών των δικτύων. Επίσης, εκτός των άλλων, η στατική πίεση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υποχρεωτική επιλογή ειδικών πολύ ανθεκτικών σωληνώσεων για τη σύνδεση του συστήματος των ηλεκτροβαλβίδων με την πηγή τροφοδοσίας νερού.

Η άλλη συνιστώσα η οποία αφορά στην πίεση νερού για τα αρδευτικά δίκτυα είναι η "πίεση λειτουργίας". Επίσης, υπάρχει_Αρδευτικό σχέδιο σε κήπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. ενδεχόμενο οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να εντοπίσουν κείμενα στα οποία η πίεση λειτουργίας να αναφέρεται με την ονομασία "δυναμική πίεση". Αυτή προσδιορίζεται από την πίεση την οποία ασκεί το νερό του ποτίσματος στα εσωτερικά τοιχώματα των τμημάτων του αρδευτικού δικτύου όταν το αυτόματο πότισμα λειτουργεί και το νερό γεμίζει πλήρως αυτά τα τμήματα κατά τη ροή του, δηλαδή δεν υπάρχει αέρας μέσα τους. Η τιμή της κατά κανόνα δεν είναι ίδια σε όλα τα μέρη του δικτύου γιατί επηρεάζεται από τις τριβές, τις υψομετρικές διαφορές, τις συνδεσμολογίες και την ποιότητα των υλικών του δικτύου. Η μέση τιμή της δυναμικής πιέσεως όλου του δικτύου κατά κανόνα διαφέρει από τη στατική πίεση γιατί είναι μικρότερη και το πόσο μικρότερη θα είναι εξαρτάται αναλόγως τις δομής του αρδευτικού δικτύου και των αναγκών που πρέπει να ικανοποιεί. Εξ άλλου, κάθε αρδευτικό δίκτυο πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο χώρο πρασίνου και κυρίως στο γκαζόν οπότε επιλέγουμε υλικά τα οποία έχουν από την κατασκευάστρια βιομηχανία προκαθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τα οποία πρέπει να τα συνδυάζουμε με σύνεση, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε μία μέση πίεση λειτουργίας η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει την απρόσκοπτη και προβλεπόμενη λειτουργία τους, χωρίς να εμφανίζονται φαινόμενα υπερλειτουργίας ή υπολειτουργίας. Προκειμένου να μετρήσουμε τη δυναμική πίεση σε κάποιο σημείο χρειάζεται να προσαρμόσουμε ένα πιεσόμετρο, όπως είναι τα ειδικά πιεσόμετρα για τα ακροφύσια των εκτοξευτήρων, όμως συνήθως προτιμούμε όσο το δυνατόν εγγύτερα στο σημείο συνδέσεως με την τροφοδοσία του νερού ειδικώς εάν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις με τη στατική πίεση ή σε στρατηγικώς επιλεγμένα σημεία στα αρδευτικά δίκτυα. Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι προτού κατασκευάσουμε το δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κατά την άρδευση κήπου, χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε ειδικές πολλαπλές μετρήσεις στο σημείο της τροφοδοσίας του δικτύου επηρεάζοντας τεχνητά την εκροή ύδατος με σκοπό να αποκτήσουμε εμπειρικώς την τάξη του μεγέθους των διακυμάνσεων της εν δυνάμει μέσης δυναμικής πίεσης. Τέλος, όπως η γνώση της τιμής της στατικής πιέσεως θα επηρεάσει τις αποφάσεις μας για την επιλογή των υλικών του δικτύου, έτσι και η δυναμική πίεση θα συνδράμει καθοριστικώς στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή τόσο των υλικών, όσο και του πλήθους των στάσεων ή ζωνών που θα δημιουργήσουμε.

Παρατηρούμε, λοιπόν, το ότι η μελέτη και εκπόνηση της κατασκευής ενός εύρυθμου και μακρόβιου αρδευτικού δικτύου δεν είναι μία απλή διαδικασία. Πρέπει να συνυπολογίζονται πολλές παράμετροι. Κάποιες φορές η διάταξη και διάρθρωσή του δεν ακολουθούν τις θεωρητικές εκτιμήσεις του κοινού νου ενός άπειρου ανθρώπου. Για παράδειγμα, η διαβροχή των εκτοξευτήρων στο κέντρο γεωμετρικών σχημάτων γκαζόν σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι αυτή που πολλοί νομίζουν. Η κατασκευή χρειάζεται εμπειρία, αλλά και κανένα συμβιβασμό σε θέματα ποιότητος υλικών ή εξαρτημάτων. Τέλος, καθώς επισημαίνουμε συχνά προς τις φίλες και τους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι το αρδευτικό δίκτυο είναι νευραλγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του κήπου, ιδίως εάν υπάρχει έκταση με χλοοτάπητα και για αυτό καλύτερα να επενδύσει περισσότερους πόρους από την αρχή κάποιος για την κατασκευή πιο ποιοτικού δικτύου, παρά για διακοσμητικά στοιχεία και πληθώρα φυτών τα οποία μπορούν να γίνουν ακόμα και αργότερα, ενώ η οποιαδήποτε μελλοντική δυσλειτουργία ενός προβληματικού δικτύου θα έχει επιπτώσεις στη ζωή του κήπου και θα αντιμετωπιστεί με υψηλό χρηματικό κόστος και πιθανώς, σημαντικό κόπο.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Στατική Πίεση, Πίεση Λειτουργίας και Άρδευση

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.