Διά μικροάρδευση ή micro irrigation στην άρδευση κήπου με σταλάκτες και μικροεκτοξευτήρες ή micro sprinklers, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Άπαντες γνωρίζουν το γεγονός ότι το πολύτιμο νερό αποτελεί ίσως το πιο αναγκαίο στοιχείο για την επιβίωση των φυτών_Εκτοξευτήρας νερού κατά το αυτόματο πότισμα γκαζόν. που έχουμε εγκαταστήσει στον ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο. Όμως, το νερό είναι εξίσου πολύτιμο και απαραίτητο για όλα τα φυτά και ιδίως εκείνα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στις παραγωγικές καλλιέργειες. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η κατασπατάληση του νερού θα επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, ξεκίνησε στο παρελθόν και συνεχίζει να λαμβάνει χώρα μία εκτεταμένη προσπάθεια για να μπορούμε να αξιοποιούμε τα υπάρχοντα υδάτινα αποθέματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα παρουσιάζονται διαρκώς νέες τεχνικές και υλικά αρδεύσεως τα οποία προσπαθούν να καταναλώνουν λιγότερο νερό, αλλά ταυτοχρόνως να προσφέρουν αυτό το νερό με τη μεγίστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά την αξιοποίησή του από όλα τα φυτά. Αναμφισβητήτως, μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις σε αυτόν τον τομέα όπου απασχολούνται πολλοί ερευνητές ανά τον πλανήτη είναι η λεγόμενη "μικροάρδευση" ή "micro irrigation".

Με απλά λόγια η μικροάρδευση συνιστά μία τεχνική για την άρδευση κήπου ή συνήθως κάποιων τμημάτων του κήπου, κάμνοντας χρήση ενός αρδευτικού συστήματος που λειτουργεί υπό σχετικώς χαμηλή πίεση επιτρέποντας στο νερό της αρδεύσεως να εκρέει σταδιακώς υπέργεια ή υπόγεια αναλόγως με τη μορφή ευμεγεθών σταγόνων, μικροποσοτήτων αδιάλειπτου ροής, ψεκαστικού υγρού ή ομίχλης και με κατάλληλους ρυθμούς και όγκους για να μπορεί να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα κυρίως από το ριζικό σύστημα των φυτών εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση των απωλειών του. Τα βασικά εξαρτήματα που επωμίζονται αυτόν το ρόλο είναι οι σταλάκτες και οι μικροεκτοξευτήρες ή micro sprinklers.

Η κατασκευή ενός αποδοτικού αρδευτικού συστήματος για μικροάρδευση μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη υπόθεση και_Συλλογή από σταλάκτες για κηποτεχνικές εργασίες. πολλές φορές χρειάζονται εξειδικευμένα υλικά τα οποία τοποθετούνται κατά κανόνα επιφανειακώς ή πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με την εικόνα των διάφορων τύπων σταλακτών που εγκαθιστούμε στους κήπους αγνοώντας πολλές φορές το ότι κατ' ουσίαν διαμορφώνουμε με αυτά τα υλικά ένα απλοϊκό σύστημα μικροαρδεύσεως. Δυστυχώς, όμως, αρκετές φορές οι σταλάκτες στην πραγματικότητα δυσλειτουργούν διότι λησμονείται κατά την κατασκευή του αρδευτικού συστήματος το ότι πρέπει να υπακούει η λειτουργία του σε συγκεκριμένους κανόνες διαμορφώσεως τιμών πιέσεων και παροχών ύδατος με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια και τις υποδείξεις των αντίστοιχων κατασκευαστριών βιομηχανιών. Αλλά εκτός από τους σταλάκτες έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί αρδεύσεως οι οποίοι προσαρμόζονται σε ειδικούς εκτοξευτήρες ή σε κατάλληλα υποστηρίγματα με σκοπό να αρδεύονται μικρές κυρίως περιοχές, όπως είναι τα παρτέρια, οι χώροι με κηπευτικά, διάφοροι διάδρομοι, κάποιοι χώροι με περίεργα σχήματα ή εδάφη με προβληματικές κλίσεις.

Τα συστήματα των εκτοξευτήρων που χρησιμοποιούνται για την μικροάρδευση ονομάζονται "μικροεκτοξευτήρες" ή micro sprinklers. Μπορεί να μοιάζουν με τους συμβατικούς εκτοξευτήρες, αλλά να έχουν μικρότερο μέγεθος ή μπορεί να έχουν τη μορφή ειδικών ακροφυσίων τα οποία προσαρμόζονται σε κατάλληλους στύλους ή κατ’ ευθείαν επάνω στους σωλήνες αρδεύσεως. Συνήθως, για τη μικροάρδευση δεν χρειάζεται να εκτελέσουμε εκτεταμένες εκσκαφές ή ακόμα μπορεί να είναι σχεδόν ολόκληρο το αρδευτικό σύστημα στην επιφάνεια. Το μειονέκτημα της δημιουργίας ενός σωστού συστήματος μικροαρδεύσεως έγκειται στην ανάγκη εγκαταστάσεως με καλή υδρομόνωση αρκετών εξειδικευμένων υλικών, όπως είναι για παράδειγμα ειδικά φίλτρα, ρυθμιστές πιέσεως και ηλεκτροβαλβίδες χαμηλής παροχής. Τα πλεονεκτήματα, όμως, που προσφέρονται είναι πολλά και έχουν τόσο βραχυπρόθεσμη, όσο και μακροπρόθεσμη ωφέλεια γιατί αξιοποιείται λιγότερη ποσότητα ύδατος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς απώλειες και με ελάχιστες πιθανότητες εμφράξεων.

Αξίζει να επισημάνουμε το ότι οι μικροεκτοξευτήρες δεν είναι πανάκεια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θέση των συμβατικών εκτοξευτήρων παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Ο τρόπος με τον οποίον διαμορφώνουν τη δέσμη του νερού είναι τέτοιος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εμπλουτισμού του εδάφους σε υγρασία. Εάν, όμως, καταβρέχουν ανεξελέγκτως τη φυλλική επιφάνεια ή τα στελέχη των φυτών, τότε μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες αναπτύξεως φυτοπαθογόνων καταστάσεων. Τέλος, εάν κάποιος θελήσει να χρησιμοποιήσει μικροεκτοξευτήρες για την άρδευση μικρών περιοχών χλοοτάπητος καλύτερα να επιλέξει τους τύπους που μοιάζουν με μικρογραφία των συμβατικών κανονικών εκτοξευτήρων εφ’ όσον διαθέτουν τα κατάλληλα ακροφύσια διαβροχής.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Άρδευση Κήπου με Μικροάρδευση

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.