Διά συνεκτικό έδαφος και την κακή αποστράγγιση με εμπειρική ανάλυση εδάφους, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός εδάφους στην ευημερία των φυτών σε έναν ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και πολύπλευρος. Υπάρχουν διάφοροι εμπειρικοί ή πιο επιστημονικοί τρόποι προκειμένου να προσδιορίζονται τα εν γένει χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός εδάφους, αλλά η πιο ακριβής και αξιόπιστη εργασία εστιάζεται στην εξειδικευμένη εδαφολογική ανάλυση.

Τα εδάφη των χώρων πρασίνου είτε πριν την κηποποιία, είτε μετά τη δημιουργία κήπου μπορεί να εμφανίζουν κάποια_Λιμνάζοντα νερά και αδυναμία αποστραγγίσεως. διακριτά προβλήματα, που είναι δυνατόν να πιστοποιούνται ακόμα και με απλοϊκές εμπειρικές μεθόδους. Ένα από τα πιο διακριτά εξ αυτών τα οποία εμφανίζονται συχνά στους ελληνικούς κήπους είναι αυτό που σχετίζεται με την έντονη συνεκτικότητά του και την προβληματική αποστράγγιση. Ένα έδαφος μπορεί να είναι εξ αρχής ή να γίνει πολύ συνεκτικό εξ αιτίας πολλών αιτιών, όπως για παράδειγμα είναι η συχνή κυκλοφορία φορτίων επ' αυτού ή ακόμα και η ίδια του η σύσταση. Ένα τέτοιο ενοχλητικό φαινόμενο κατά κανόνα θα εκδηλώνει κάποια συμπτώματα τα οποία πρέπει να προβληματίζουν. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι η κατακράτηση ύδατος στην επιφάνεια ή τα πολύ επιφανειακά στρώματα, τα λιμνάζοντα ύδατα, η αδυναμία αποστραγγίσεως, η συνακόλουθος εμφάνιση ωχροπράσινης "γλίτσας" και φυσικά ποικίλες ανωμαλίες στη φυσιολογική ζωή των φυτών όπως είναι οι σηψιρριζίες, τροφοπενίες, ασθένειες κλπ.

Υπάρχουν διάφορες εμπειρικές και άτυπες πρακτικές τεχνικές για να αντιληφθούμε περίπου το πόσο συνεκτικό είναι ένα έδαφος. Μία τέτοια γνωστή μέθοδος είναι η μορφή του χωμάτινου σβώλου που σχηματίζεται στην παλάμη όταν τον συμπιέσουμε. Μία άλλη απλή εμπειρική μέθοδος που μας παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε χωρίς μεγάλη ακρίβεια, αλλά αρκετά ικανοποιητικώς την ικανότητα που έχει το έδαφος να αποστραγγίζει περιγράφεται παρακάτω και είναι γνωστής στους κηποτέχνες σε διάφορες χώρες του πλανήτη.

Με ένα φτυαράκι ή μικρό γεωτρύπανο, παρόμοιο προς αυτό που χρησιμοποιείται κάποιες φορές για τη φύτευση της αμπέλου, μπορούμε να ανοίξουμε μία οπή στο έδαφος η οποία θα έχει βάθος δέκα εκατοστών (10 cm) και διάμετρο δεκαπέντε εκατοστών (15 cm). Καθαρίζουμε αυτήν την τρύπα ώστε ο ισοπεδωμένος πυθμένας της να μην έχει χώματα ή πέτρες από τη μικρή εκσκαφή μας και προσπαθούμε τα τοιχώματά της να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία. Στη συνέχεια γεμίζουμε κατά το ήμισυ με το κατάλληλο νερό αρδεύσεως του κήπου και αρχίζουμε να χρονομετρούμε μέχρι τη στιγμή που το νερό εξαφανιστεί.

Εάν ο χρόνος που χρειάστηκε για να απορροφηθεί το νερό είναι μέχρι δέκα (10) λεπτά το πολύ, τότε το έδαφος στην περιοχή της οπής αποστραγγίζει ιδιαιτέρως γρήγορα και πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασία προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά του να συγκρατεί νερό και θρεπτικά στοιχεία. Για παράδειγμα μπορεί να εμπλουτισθεί με ειδικό περλίτη κηποτεχνίας ή οργανική ύλη κλπ.

Εάν χρειάστηκαν από είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) λεπτά το μέγιστο, τότε μπορούμε να εφησυχάσουμε διότι το έδαφος δείχνει ότι διαθέτει μία ικανοποιητική αποστραγγιστική ικανότητα η οποία ούτε θα ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε μέχρι ένα επιθυμητό βάθος, αλλά ούτε θα δημιουργεί ασφυξία στις ρίζες.

Τέλος, εάν μετά τα είκοσι πέντε (25) λεπτά παραμένει νερό στην οπή τότε το έδαφος δεν αποστραγγίζει εύκολα και πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε μέριμνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προς όφελος των φυτών του κήπου. Για παράδειγμα θα μπορούσε να λάβει χώρα επιπρόσθετο όργωμα, εμπλουτισμός με οργανική ύλη, χρήση περλίτη, άμμου ή άλλων αποστραγγιστικών υλικών κλπ.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Συνεκτικό Έδαφος και Κακή Αποστράγγιση

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.