Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (ανθάνασσα, ANTHANASSA) ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή κήπων, συντήρηση κήπων και το αυτόματο πότισμα κήπου, δηλαδή στις υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με εργασίες κήπου. Είναι μία ακμαία και επώνυμη ελληνική ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασίας που ικανοποιεί πρωτίστως την ανάγκη για δημιουργική κηποτεχνία η οποία ασκείται επί της γης βασιζόμενη στη διακριτή αρχιτεκτονική κήπων χαρακτηριστικών σχημάτων ως αποτελέσματος της προσπάθειας για δημιουργία ή διαμόρφωση κήπου με τις φανταστικές συνθέσεις ενός συνόλου από_Σχέδιο κήπου για αρχιτεκτονική κήπων, κατασκευή κήπων, συντήρηση κήπων._Σχέδια κήπων για δημιουργία ή διαμόρφωση κήπων. επιλεγμένα καλλωπιστικά φυτά. Ιδιαιτέρως εξειδικεύεται στην κατά κανόνα πρωτότυπη για τα εγχώρια δεδομένα κηποτεχνίας μακροχρόνια δημιουργία ή διαμόρφωση σχηματοποιημένων ιδιωτικών και ιδιόχρηστων υπαίθριων χώρων πρασίνου διαθέτοντας την επάρκεια τόσο της αναγκαίας θεωρητικής, όσο και της πιο πρακτικής επαγγελματικής γνώσης για την κατασκευή κήπων, συχνά σε συνδυασμό με την αναγκαία γεωπονική υποστήριξη όταν απαιτείται κατά τη διαδικασία εκπόνησης των εργασιών για την κατασκευή και συντήρηση κήπου. Βεβαίως, εκτός από την αρχιτεκτονική κήπων και την κατασκευή κήπων ασχολείται επιλεκτικώς και με τη συντήρηση κήπων οι οποίοι είναι επίσης ιδιωτικοί και ιδιόχρηστοι, οικιακού ή επαγγελματικού τύπου. Κατά τη συντήρηση κήπου εστιάζει στην περιποίηση γκαζόν και στην επιμέλεια γύρω από τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία ρυθμίζουν το αποδοτικό ή το οικονομικό αυτόματο πότισμα κήπου που καταναλώνει τους υδάτινους πόρους. Υιοθετεί το θεμελιώδες αξίωμα ότι οι κηποτεχνικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται πάντοτε με βάση τις ανάγκες των φυτικών οργανισμών.

Απευθυνόμαστε προς ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά παραχωρούν προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον διακατεχόμενοι_Αμαρυλλίδα από ανθολόγιο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για δημιουργία ή διαμόρφωση κήπου_Πασσιφλόρα για αρχιτεκτονική κήπου, κατασκευή κήπου, συντήρηση κήπου. από ακόρεστο πάθος για την αρχιτεκτονική κήπων που γεννάει εύσχημους χώρους πρασίνου με αποτέλεσμα να στρέφονται αμέσως προς τη δημιουργία κήπων επειδή συνειδητά επιθυμούν να αποκτήσουν έναν ιδιαίτερο, αξιοζήλευτο, πρωτότυπο χώρο ο οποίος με τη σειρά του θα συνιστάει προέκταση του οικογενειακού ή επαγγελματικού περιβάλλοντός τους κατά τέτοιον τρόπον ώστε ο κήπος τους να είναι πάντα βιώσιμος, όμορφος, λειτουργικός και αντάξιος των επενδύσεων σε χρήματα και χρόνο. Ο κοινός στόχος δεν είναι απλώς και μόνο να λάβουν_Αριστολόχια για αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπου._Κλιβία για αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων. χώρα οι ποικίλες κηπουρικές εργασίες ή έργα πρασίνου έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μία νέα κατασκευή κήπου, να συγκροτηθεί το σύστημα για το αυτόματο πότισμα ή να περατωθεί κάποια συντήρηση κήπου. Ο αντικειμενικός σκοπός έγκειται στο να συνοδεύεται η δημιουργία κήπου από τη μακροβιότητα που θα του εξασφαλίζει η φυτοτεχνική μελέτη σε συνδυασμό με την ποιοτική κατασκευή κήπου, την ορθολογική μακροχρόνια διαχείριση ή συντήρηση κήπου παράλληλα με τη δέουσα κηπουρική πειθαρχία και τη συσσωρευμένη πείρα εκ των επαγγελματικών εμπειριών η οποία δημοσίως και επωνύμως πιστοποιείται στα γνωστά άρθρα ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ σχετικά με την επίπονη και πολύπλοκη δημιουργία_Νοπαλξόχια του ανθολογίου μας από τα άρθρα ανθάνασσα._Φροντίδα και συντήρηση γκαζόν, αυτόματο πότισμα γκαζόν. ή διαμόρφωση κήπων. Βασική αρχή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι να υλοποιεί κηποτεχνικές δημιουργίες και να συνάπτει συνεργασίες με γνώμονα τη διατήρηση ή επέκταση της υψηλής επενδυτικής αξίας του ονόματός της στο χαρτοφυλάκιο των Ελλήνων και αλλοδαπών συνεργατών της, οπότε τα έργα, που ατυχώς αποσκοπούν μέσω βραχύβιων οπτικών εντυπώσεων στην πρόσκαιρη ικανοποίηση των παρορμητικών συναισθημάτων, δεν αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος, αφού επιθυμεί κάθε έργο της να αποτελεί αφετηρία μακροχρόνιας συνεργασίας ((Google+)).

Ευχαριστούμε τις σεβαστές φίλες και τους αξιότιμους φίλους που μας εμπιστεύονται. Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους πελάτες μας για την αμοιβαία ικανοποίηση η οποία διέπει αυτήν τη συνεργασία μας. Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση στον ιστότοπο ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για την Αρχιτεκτονική, Κατασκευή και Συντήρηση Κήπων...

Αρχιτεκτονική, Κατασκευή και Συντήρηση Κήπων

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.